Coraz bezpieczniej w gminie Jaktorów

W ostatni poniedziałek, 24 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa Rady Gminy Jaktorów. W trakcie jej obrad sprawozdanie z działalności w ostatnim roku zdał Kierownik Referatu Bezpieczeństwa, Informatyki i Monitoringu w Urzędzie Gminy Jaktorów, Maciej Kowalski.

Nowy referat w Urzędzie Gminy w Jaktorowie został powołany przez wójta z dniem 1 października 2019 r. Zatem już niedługo będzie mijał pierwszy rok funkcjonowania jednostki. Po części była to decyzja związana z likwidacją Straży Gminnej, ale przede wszystkim z chęcią zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. Czy to się udało?

Jednym z głównych zadań referatu jest obsługa gminnego systemu monitoringu wizyjnego. W zakresie tego systemu na terenie Gminy Jaktorów rozmieszczone jest 99 kamer, które zostały oddane do użytku na początku 2019 r. Ze uwagi na fakt, iż monitoring jest prawie nowy, zarówno kamery jak i rejestratory obrazu są najnowszej generacji. Pozwala to na identyfikowanie zdarzeń i ich sprawców w bardzo dobrej jakości, a zwróćmy uwagę, że jest to gmina wiejska. O jego skuteczności opowiadał podczas swojego wystąpienia Kierownik Referatu Maciej Kowalski. Operatorzy podczas swojej pracy są świadkami różnych sytuacji. Są to zarówno przestępstwa, jak i drobne wykroczenia. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że gdy piją alkohol w miejscu publicznym, czy kręcą bączki samochodami, są rejestrowani przez kamery, a wyniki ich działań są później przedmiotem postępowań Policji o ukaranie.

Do jakości pracy monitoringu odniósł się również obecny na komisji Komendant Komisariatu Policji w Jaktorowie Bartosz Zając. Stwierdził, że od chwili powstania Referatu Bezpieczeństwa, Informatyki i Monitoringu w jaktorowskim urzędzie wzrosła wykrywalność przestępstw i wykroczeń na terenie gminy, a współpracę pomiędzy Policją i urzędnikami ocenia na bardzo dobrą.

W trakcie swojego wystąpienia Maciej Kowalski mówił także o innych działaniach związanych z bezpieczeństwem w gminie. Nie zaskakuje fakt, że prawie wszystkie informacje były związane z COVID-19. Jest to temat, który przez ostatnie pół roku zajmował większość czasu działań Referatu Bezpieczeństwa w urzędzie gminy. Pracownicy tej jednostki zajmowali się różnymi działaniami, począwszy od wyszukania i zakupu maseczek dla wszystkich mieszkańców gminy (w czasie gdy był to towar deficytowy), przez akcje profilaktyczne, jak oznakowanie wszystkich sklepów w gminie o konieczności noszenia masek, w końcu po udział w pomocy mieszkańcom objętym kwarantanną, czy udziale w przeprowadzeniu wyborów – dostarczaniu i odbieraniu pakietów wyborczych dla osób głosujących korespondencyjnie.

Opisywane powyżej informacje były tylko częścią działań, którymi może pochwalić się referat w ciągu pierwszych 10 miesięcy funkcjonowania. Wygląda więc na to, że decyzja Wójta Macieja Śliwerskiego o utworzeniu nowego referatu była słuszna.

Polub nas na Facebook