Czym palisz?

Urząd Gminy w Jaktorowie rozpoczął kolejny etap działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz ochrony zdrowia mieszkańców. Tym razem jest to inwentaryzacja źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie gminy.

Inwentaryzacja źródeł ciepła jest obowiązkowa dla wszystkich budynków i lokali ogrzewanych indywidualnie. Wynika to z przyjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego tzw. Uchwały antysmogowej. Celem ankiety jest zgromadzenie kompleksowych informacji o sposobie wytwarzania ciepła do ogrzania budynków na terenie gminy. Dzięki nim w przyszłości będzie możliwe podejmowanie kolejnych działań takich jak tworzenie nowych programów wspierających mieszkańców w zmniejszaniu emisji szkodliwych związków do atmosfery. Inwentaryzacja odbędzie się dzięki pozyskaniu przez Urząd Gminy w Jaktorowie środków zewnętrznych z programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony MAZOWSZE 2020 (MIWOP 2020). Jaktorów otrzymał na realizację zadania kwotę blisko 150 tyś zł, która to w całości pokryje koszty spisu.

Inwentaryzacja już się rozpoczęła, a ankieterzy ruszyli w teren od początku września. Posiadają oni stosowne upoważnienia w których podane są ich numery dowodów osobistych. Będzie zatem możliwość weryfikacji ich tożsamości. Do wypełnienia ankiety będą potrzebowali informacji z tabliczek znamionowych znajdujących się na źródle ciepła, tj. kotłach, pompach ciepła itp. Inwentaryzację można przeprowadzić również samemu wypełniając elektroniczną ankietę. Szczegóły dotyczące tej metody podane są na stronie internetowej urzędu. W takim przypadku mieszkaniec może przeprowadzić inwentaryzację w dogodnym dla siebie czasie, a dodatkowo nie będą już do jego drzwi pukać ankieterzy. Urząd podkreśla również, że wszystkie przekazane informacje będą wykorzystane wyłącznie do utworzenia bazy istniejących źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów oraz umożliwią stworzenie nowych form wsparcia mieszkańców w zakresie pomocy doradczej oraz finansowej. Ważna jest także informacja, że zgodnie z regulaminem MIWOP 2020 określonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ciepła, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe tzw. „kopciuchy”.

Inwentaryzacja posłuży do planowania działań na przyszłe lata, a jak działa jaktorowski urząd, aby już dziś poprawić jakość powietrza? O to zapytaliśmy Macieja Kowalskiego, Kierownika Referatu Bezpieczeństwa, Informatyki i Monitoringu Urzędu Gminy Jaktorów: - Urząd ma dosyć ograniczone możliwości. Nie mniej jednak planujemy realizować rozpoczęte w zeszłym roku kontrole kominów za pośrednictwem drona. Od tego okresu grzewczego stawiamy również na edukację mieszkańców. Już na początku roku 2020 nawiązaliśmy współpracę z portalem internetowym czysteogrzewanie.pl. W naszej opinii nie tyle jest problem ze spalaniem śmieci, co nieumiejętnym paleniem paliwami stałymi jak węgiel, czy drewno. Z obserwacji wynika, że najwięcej smogu w naszej okolicy powstaje w porach dnia, gdy wszyscy rozpalają w swoich piecach. Można to na przykład zniwelować dzięki rozpalaniu tzw. metodą o góry. Jest to o wiele czystsze palenie, a ponadto możliwe jest zaoszczędzenie nawet 30% opału. I z taką kampanią teraz wychodzimy do mieszkańców. Po szczegóły zapraszam przede wszystkim na stronę www urzędu – www.jaktorow.pl.

Polub nas na Facebook