Od 27 lipca br. Urząd Gminy w Jaktorowie wydaje mieszkańcom w bezpłatne użyczenie kompostowniki na bioodpady. Jest to kolejny krok tego samorządu w walce z coraz wyższymi kosztami odbioru odpadów komunalnych. Należy również zaznaczyć, że Jaktorów jako pierwsza gmina w powiecie grodziskim uruchomiła taką akcję.

Zapisy na kompostowniki były zbierane od kilku miesięcy. Teraz przyszedł czas na realizację przedsięwzięcia i jaktorowski Urząd Gminy rozpoczął wydawanie kompostowników mieszkańcom. Są one rozdysponowywane w ramach nieodpłatnych umów użyczenia na czas nieokreślony. Do chwili obecnej chęć kompostowania bioodpadów na swoich podwórkach zadeklarowali mieszkańcy około 500 posesji i oni otrzymają taką możliwość jako pierwsi. Urzędnicy sukcesywnie dzwonią do mieszkańców ze stworzonej listy i umawiają ich na odbiór w konkretnym dniu i godzinie na terenie OSP Jaktorów. Tam też dopełniane są wszystkie formalności. Mieszkańcy mają do wyboru dwa rodzaje kompostowników, tj. o konstrukcji zamkniętej i pojemności 700 litrów oraz otwartej, które są w stanie pomieścić aż 1 100 litrów bioodpadów. Wraz z kompostownikami przekazywane są instrukcje obsługi, a także dokładne informacje na temat tego co i w jaki sposób można przetwarzać i później zagospodarowywać. Mowa jest tu o odpadach zielonych jak liście, czy skoszona trawa oraz pozostałościach z domowych kuchni. Mieszkańcy przy tym oświadczają, że będą korzystali z kompostowników i jednocześnie nie będą oddawali bioodpadów do firmy odbierającej odpady w gminie. Dodatkowym bardzo ważnym aspektem jest konieczność posiadania braku zaległości w opłatach za odbiór odpadów.

A jakie korzyści będą mieli mieszkańcy z tytułu samodzielnego kompostowania bioodpadów?

Agnieszka Boniecka, Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w jaktorowskim Urzędzie Gminy poinformowała:
Do końca bieżącego roku obowiązuje dotychczasowa umowa na odbiór odpadów od mieszkańców gminy i tutaj niestety ceny się nie zmienią. Naszym celem jest jednak, aby od stycznia 2021 mieszkańcy, którzy zdecydują się na kompostowanie mogli skorzystać z ulg w opłatach. Dzięki temu poza możliwością uzyskania własnego kompostu do nawożenia ogrodów mieszkańcy gminy Jaktorów będą mogli również odczuć ulgę finansową w postaci niższych opłat za odbiór odpadów w stosunku do tych, którzy nie zadeklarują takiej chęci. O konkretnych kwotach jeszcze nie możemy mówić, ponieważ przetarg na nową umowę jeszcze się nie odbył, ale na pewno warto jest zainteresować się tym rozwiązaniem. Tym bardziej, że sytuacja na rynku odpadów jest coraz gorsza, a w naszym rejonie brakuje kompostowni, które mogłyby obsłużyć obecne i przyszłe potrzeby mieszkańców. Dla gminy bioodpady są znaczącą częścią kosztów umowy i wyeliminowanie ich bez wątpienia pozwoli na podpisanie bardziej korzystnego kontraktu. Dlatego namawiam do zgłaszania się chętnych i wzięcia udziału w akcji, którą nazwaliśmy „kompostuję i nic nie marnuję”.

Agnieszka Boniecka dodała również, że lista osób, którym zostaną przekazane kompostowniki nie jest jeszcze zamknięta. Docelowo z tego rozwiązania będzie mógł skorzystać każdy zainteresowany mieszkaniec.

Polub nas na Facebook