Nowy dyrektor w ZSP Jaktorów

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie następuje zmiana warty na stanowisku dyrektora. Od 1 września kierowanie Zespołem przejmuje Pan Marcin Gorgol-Chmielewski. Kim jest, jakie posiada doświadczenie? Śpieszymy z informacjami.

W marcu bieżącego roku Wójt gminy Jaktorów Maciej Śliwerski ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie. Było to związane z kończącą się kadencją dotychczasowego dyrektora Pana Jacka Zbrzeżnego. Następnie w dniu 27 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która wybrała kandydaturę Pana Marcina Gorgola-Chmielewski. Została ona również zatwierdzona przez Wójta.

Pan Marcin jest znaną osobą w jaktorowskiej szkole podstawowej. Jako nauczyciel języka polskiego rozpoczął pracę w 2007 roku. Dwa lata później został wicedyrektorem szkoły i odpowiadał za gimnazjum. Po reformie szkolnictwa dalej pozostał na stanowisku wicedyrektora w szkole podstawowej. Pan Marcin Gorgol-Chmielewski jest nauczycielem dyplomowanym., wychowawcą oraz organizatorem życia szkolnego. Bardzo lubiany przez uczniów angażuje się całym sobą. Ponadto ukończył studia podyplomowe na kierunkach zarządzania w oświacie, doradztwa zawodowego i oligofrenopedagogiki, czyli pedagogiki specjalnej zajmującej się osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

W tym miejscu gratulujemy Panu Marcinowi otrzymania awansu i możliwości zarządzania całym Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie. Z dotychczasowego doświadczenia należy przyjąć, że decyzja o nominacji jest bardzo dobra. Podziękowania należą się także dotychczasowemu dyrektorowi Panu Jackowi Zbrzeżnemu. Jego dwie kadencje, czyli 10 lat upłynęły pod znakiem dynamicznego rozwoju jaktorowskiej placówki oświatowej.

 

Polub nas na Facebook