Od 1 stycznia 2021 r. Sekretarzem Gminy Jaktorów został Kamil Cegliński – wieloletni pracownik Urzędu Gminy, który zyskał swoje doświadczenie, zajmując się m.in. inwestycjami gminnymi oraz gospodarką komunalną. Swoją pracę dla mieszkańców gminy Jaktorów rozpoczynał od stażu, a miało to miejsce 16 lat temu. Obecnie ma 36 lat.

Aby przybliżyć osobę nowego Sekretarza Gminy Jaktorów postanowiliśmy zadać mu kilka pytań:

O! Obiektywna Gazeta Mazowsza Zachodniego: Czy uważa Pan, że ten awans jest dla Pana uhonorowaniem dotychczasowego wkładu w pracę dla mieszkańców Gminy Jaktorów?
Sekretarz Kamil Cegliński:
Dzień dobry Państwu. Na początku chciałbym złożyć wszystkim gorące życzenia zdrowia w rozpoczynającym się nowym roku. Wracając do Pana pytania, uważam, że tak. Cieszę się, że moja dotychczasowa długoletnia praca dla mieszkańców Gminy Jaktorów została doceniona i będę mógł dalej jako sekretarz gminy im służyć.

O!: Jak ocenia Pan dotychczasową organizację pracy urzędu gminy przez poprzednią Panią Sekretarz Wandę Brzywczy?
KC: Uważam, że dotychczasowa Pani Sekretarz bardzo dobrze odnajdowała się w swojej roli. Sprawy urzędowe były prowadzone na wysokim poziomie i liczę na dalszą owocną współpracę z Panią Wandą, która obecnie piastuje stanowisko Zastępcy Wójta.

O!: Czy zatem będzie Pan coś zmieniał w najbliższym czasie i jakie potrzeby widzi Pan na najbliższe lata?
K.C.: Na pewno będę chciał kontynuować kierunki organizacji pracy urzędu. Chciałbym również bardzo mocno skupić się na rozpoczętej przez poprzedniczkę elektronizacji urzędu. Tyczy się to zarówno obiegu wewnętrznego dokumentów, jak i uruchomieniu eUrzędu dla mieszkańców. Ten trend jest już znany od kilku lat. Przy tym należy zwrócić uwagę, że zeszłoroczne wydarzenia, jak pandemia koronawirusa oraz idące za nią ograniczenia w fizycznym dostępie do urzędu pokazały nam jeszcze wyraźniej, jakie to staje się ważne.


Odmładzanie kadry urzędów widoczne jest w naszym powiecie od niedawna. Najlepszym przykładem tego trendu jest ostatnie odejście na emeryturę Wiceburmistrza Grodziska Mazowieckiego Piotra Galińskiego i zastąpienie go przez młodszego Michała Klonowskiego, o czym ostatnio również Państwa informowaliśmy. W gminie Jaktorów pierwsze zmiany na kluczowych stanowiskach rozpoczęły się już w zeszłym roku, gdy funkcję Skarbnika objęła Pani Justyna Bakalarska. Ona również, zanim otrzymała tak odpowiedzialną funkcję, odbyła wieloletnią praktykę w jaktorowskim urzędzie.

 

Polub nas na Facebook