Dobre wiadomości dla mieszkańców Jaktorowa. Już niebawem dzięki wsparciu unijnemu przy stacji kolejowej PKP powstaną kolejne dwa parkingi „Parkuj i Jedź”. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego gmina Jaktorów otrzyma ponad 7 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Dziś umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i wójt Jaktorowa, Maciej Śliwerski. 

Parkingi to jedna z inwestycji realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru  Funkcjonalnego. Powstaną przy ul. Warszawskiej, w rejonie NZOZ w Jaktorowie i przy ul. Pomorskiej wzdłuż pasa kolejowego po południowej stronie torów. Łącznie wybudowanych zostanie 199 miejsc parkingowych, z czego 12 przeznaczonych będzie dla osób niepełnosprawnych.

Poza tym powstanie 146 miejsc parkingowych dla rowerów wraz z wiatami oraz ciągi pieszo-jezdne. W ramach inwestycji wybudowany zostanie także kompleksowy system monitoringu obejmujący parkingi P&R w Jaktorowie i Międzyborowie. Jego głównym elementem będzie Centrum  Monitorowania zlokalizowane w budynku Straży Gminnej. Ponadto projekt zakłada również odwodnienie terenu, wykonanie infrastruktury teletechnicznej, oświetlenia.  


Tytuł projektu: Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów
Beneficjent: Gmina Jaktorów

Całkowita wartość projektu: 8 878 549,97 zł
Kwota dofinansowania: 7 012 599,98 zł
Działanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

 

Polub nas na Facebook