Wariant inwestorski linii kolejowych w ramach Węzła Kolejowego CPK na terenie gminy Jaktorów, uwarunkowania techniczne, ekonomiczne i środowiskowe dla przebiegu tej trasy oraz omówienie etapów procesu inwestycyjnego – to tematy spotkania, które odbyło się w tym tygodniu w OSP Międzyborów.

W minioną środę, 9 listopada 2022, mieszkańcy gminy Jaktorów spotkali się z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przy stole prezydialnym w Domu Strażaka w Międzyborowie zasiedli pracownicy spółki CPK oraz organizatorzy spotkania – przedstawiciele Stowarzyszenie „Skreśleni przez CPK”.

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu ekspertów reprezentujących inwestora, było określenie wspólnie z organizatorami zasad bezpiecznego przebiegu rozmów, które zostały uznane przez obie strony. Wyrazem tego był podpisany 7.11.2022 protokół uzgodnień. Mimo początkowych trudności – pojawienia się w sali banerów przeciwników CPK, które zgodnie z dokumentem nie mogły być eksponowane w miejscu wydarzenia  – reprezentacja spółki postanowiła wziąć udział w spotkaniu.

W trakcie pięciogodzinnego wydarzenia omówiono szczegółowo wariant inwestorski linii kolejowych wchodzących w skład Węzła Kolejowego CPK na terenie gminy Jaktorów oraz propozycje zmian przebiegów zgłoszone przez Macieja Śliwerskiego – wójta gminy Jaktorów i radnego – Andrzeja Klimiuka. Zaprezentowano uwarunkowanie techniczne, ekonomiczne i środowiskowe tego odcinka oraz zastosowane rozwiązania techniczne i działania minimalizujące oddziaływanie inwestycji na otoczenie.

Przedstawiono także wybrane zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjnego oraz pozyskiwania nieruchomości w ramach „kolejowej” odsłony Programu Dobrowolnych Nabyć, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w tym po wejściu w życie Ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Udzielono również odpowiedzi na zagadnienia przekazane przez Stowarzyszenie „Skreśleni przez CPK” drogą mailową oraz na liczne pytania mieszkańców, które mieli oni okazję zadawać w ostatniej części spotkania.

Za nami jedno z ważniejszych spotkań ze stroną społeczną w ramach całego programu kolejowego CPK. Gmina Jaktorów to kluczowe miejsce na mapie infrastrukturalnych zmian. Bardzo się cieszymy, że udało nam się w sposób merytoryczny porozmawiać o tym niezwykle ważnym odcinku naszej inwestycji – mówi Łukasz Jóźwiak, koordynator relacji z otoczeniem inwestycji kolejowych CPK.

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem społeczności lokalnych. Na miejscu obecnych było około 300 uczestników, zgromadzonych w OSP w Międzyborowie.

materiał zewnętrzny

Polub nas na Facebook