Strategia Elektromoobilności - kolejny krok w nowoczesność

Urząd Gminy Jaktorów jako jeden z pierwszych w kraju podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie opracowania lokalnej strategii rozwoju elektromobilności.

Wsparcie dla przedsięwzięcia zostało udzielone w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

Gmina uzyskała 45 tys złotych dotacji, dzięki czemu możliwe będzie zrefundowanie 100% kosztów niezbędnych do opracowania dokumentu strategicznego.

Czym jest elektromobilność

Elektromobilność zakłada korzystanie z pojazdów posiadających elektryczne jednostki napędowe, takich jak samochód, skuter, motocykl, rower, tramwaj, trolejbus, pociągów czy autobus. Ale nie tylko. To także m.in. ścieżki rowerowe, oszczędnie oświetlenie ulic czy aplikacje ułatwiające korzystanie z komunikacji publicznej.

Jednak główny nacisk kładziony jest na zwiększenie liczby pojazdów z napędem elektrycznym. Popularność tego rodzaju napędu rośnie z uwagi na rosnące zanieczyszczenie środowiska i wyczerpywanie się surowców naturalnych. Do zalet korzystania z tego typu pojazdów zaliczyć należy także  niższy koszt eksploatacji czy  wyższy komfort podróżowania dzięki ograniczeniu hałasu.

Niedostateczne tempo rozwoju elektromobilności wynika ze zbyt wolnego tempa rozwoju  infrastruktury pozwalającej na wygodne ładowanie pojazdów oraz, niestety, kosztów zakupu pojazdów elektrycznych. Ograniczenia te będą stopniowo niwelowane poprzez szereg działań prowadzonych na poziomie krajowym i lokalnym, w tym działań samorządów. W celu identyfikacji potrzeb, oraz zaplanowania niezbędnych działań konieczne jest opracowanie dokumentów strategicznych. Takim dokumentem jest przygotowywana przez Gminę Jaktorów Strategia Elektromobilności .

Plany gminy

Założenia do Strategii przewidują m.in. budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy budynkach użyteczności publicznej, obiektach usługowych i handlowych oraz wydzielenie miejsc postojowych dla pojazdów elektrycznych na już istniejących parkingach. Planuje się również zakup pojazdów elektrycznych dla Urzędu Gminy Jaktorów oraz dla innych jednostek organizacyjnych. Wprowadzaniu nowych rozwiązań będzie towarzyszyć promocja wśród mieszkańców polegająca na dostarczaniu usług wynajmu pojazdów na minuty (Car-sharing) oraz zwiększaniu liczby pasażerów w czasie przejazdu samochodem (Carpooling). Dodatkowo w planach Gminy jest włączenie się w realizację programów pilotażowych związanych z możliwością wypożyczania sprzętów z napędem elektrycznym, takich jak hulajnogi, rowery czy skutery.

Wdrażanie działań przewidzianych w gminnej Strategii przyczyni się do stworzenia warunków rozwoju elektromobilności oraz kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań prowadzących do upowszechniania i rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu gminną infrastrukturą. Wpłynie to także na podniesienie świadomości mieszkańców z zakresu korzyści płynących ze stosowania technologii IT. 

Realizacja planowanych w strategii działań ma skutkować ograniczeniem emisji CO2 w sektorze transportu na poziomie ok. 15 proc., co wpłynie pozytywnie na komfort życia mieszkańców i stanowić będzie wymierny efekt ekologiczny. 

Co ważne, Strategia będzie uwzględniała potrzeby osób niepełnosprawnych, dbając o odpowiednią dostępność do infrastruktury i usług związanych zarówno z użytkowaniem pojazdów elektrycznych, a także z dostępnością do ścieżek rowerowych czy do technologii informatycznych.

Posiadanie planu konkretnych działań inwestycyjnych stanowić może istotny argument w przypadku starania się Gminy o zewnętrzne wsparcie finansowe, zarówno ze środków unijnych jak i krajowych.

Wdrażanie rozwiązań wynikających ze Strategii wpłynie na wzrost atrakcyjności gminy dla mieszkańców, ale także dla potencjalnych inwestorów.

Ankieta

W celu wpisania do Strategii działań i rozwiązań spełniających oczekiwania mieszkańców Gmina Jaktorów prowadzi badanie ankietowe. Na stronie internetowej Gminy zamieszczono ankietę dla osób dorosłych i dla młodzieży, która pozwoli odpowiedzieć na pytania dotyczące kierunków rozwoju elektromobilności w gminie.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w ankiecie. Termin przesyłania ankiet mija 27 września 2020.

Polub nas na Facebook