10 LAT MAZOWSZA W UE

10 lat w UE to 10 lat inwestycji w ludzi i infrastrukturę. Samorząd województwa przekazał w tych latach beneficjentom ponad 14 mld zł unijnych dotacji. Z pomocy skorzystały wszystkie samorządy Mazowsza, mazowieccy przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz uczelnie, placówki zdrowia, instytucje kultury i jednostki naukowe. Jak zmieniło się w tym czasie Mazowsze? Liczby mówią same za siebie.

Udało się zmodernizować 1116 km dróg i zbudować 123 km nowych – czyli prawie tyle, ile wynosi odległość między Warszawą a Brukselą. Powstało też 665 km ścieżek rowerowych, 1,2 tys. km wodociągów, 1,5 tys. km kanalizacji, 570 km oznakowanych szlaków turystycznych. 150 placówek służby zdrowia sięgnęło po środki unijne na rozbudowę, wyposażenie w specjalistyczny sprzęt oraz informatyzację. Dzięki środkom unijnym powstało nowe lotnisko – w Modlinie.

– Nie ma takiej dziedziny życia, która nie zmieniłaby się w ciągu tych 10 lat za sprawą funduszy europejskich. Dzięki środkom unijnym inwestowaliśmy w infrastrukturę drogową, kolejową i lotniczą, modernizowaliśmy szpitale, remontowaliśmy i budowaliśmy instytucje kultury. Wiele projektów zrealizowano również na wsi. Także mazowieccy mali i średni przedsiębiorcy zyskali na naszym członkostwie w UE, bo dzięki programom unijnym mogli się efektywnie rozwijać – podsumował Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

W latach 2004-2014 Mazowsze miało do dyspozycji ponad 14,4 mld zł. Najpierw w latach 2004-06 – ok. 1,4 mld zł, a w drugim okresie programowania, po długich negocjacjach udało się wywalczyć dziewięć razy więcej – 13 mld zł.

To także czas olbrzymiej aktywności ze strony beneficjentów. O ile w latach 2004-06 z unijnej pomocy skorzystało ok. 70 proc. samorządów, to w latach 2007-13 już niemal wszystkie. Ostatecznie dofinansowanie otrzymało 10,5 tys. projektów.

 

Co się zmieniło

Efekty tych działań widoczne są gołym okiem w całym województwie, Obok spektakularnych inwestycji drogowych czy taborowych, unijne środki to także małe, lokalne modernizacje – nowe place zabaw, wyremontowane przychodnie, domy kultury czy inwestycje w ludzi – ich umiejętności i rozwój. To też olbrzymie wsparcie dla uczelni, środowisk naukowych czy rozwoju mazowieckich firm.

Przez ostatnich 10 lat zmodernizowano 1116 km mazowieckich dróg i wybudowano 123 km nowych. 1126 km sieci wodociągowej, 1500 km kanalizacji, 38 nowych oczyszczalni ścieków. W ramach unijnych projektów powstało 8 systemów park&ride z ponad 2200 miejscami postojowymi, z których korzysta ponad 820 tys. ludzi. Ponad 20 ha terenów zostało poddanych rewitalizacji.

Przebudowano i zmodernizowano prawie 50 obiektów kulturalnych i instytucji kultury. Był to także dobry czas dla turystyki – oznakowano aż 570 km szlaków turystycznych, zbudowano 665 km ścieżek rowerowych. Powstało też ok. 50 obiektów turystycznych i rekreacyjnych. Prawie 150 placówek zdrowia (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) sięgnęło po środki unijne – m.in. na rozbudowę, modernizację, wyposażenie w specjalistyczny sprzęt, ale też informatyzację.

W latach 2004-06 przeszkolono 65 903 osoby bezrobotne. Lata 2007-13 to nadal doskonalenie i poradnictwo zawodowe, ale też ogromne środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej, z których skorzystało ponad 15,5 tys. osób.

 

Na co pieniądze

Tylko w ramach ZPORR i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego otrzymaliśmy aż 8,9 mld zł.

Na ponad 240 projektów drogowych zrealizowanych na Mazowszu udało się pozyskać prawie ponad 1,86 mld zł. Dzięki unijnym pieniądzom zyskała mazowiecka służba zdrowia. W ramach dofinansowania w wysokości 484 mln zł udało się wyremontować lub rozbudować wiele placówek zdrowia, wyposażyć je w nowoczesny sprzęt medyczny i zinformatyzować.

Unijne środki szerokim strumieniem popłynęły w stronę mazowieckich placówek, ośrodków i instytucji kultury. Beneficjenci z Mazowsza zrealizowali prawie 90 projektów o wartości ponad 439 mln złotych.

Dzięki dużym inwestycjom w nowe sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne, a także termomodernizacje budynków użyteczności publicznej komfort życia mieszkańców znacznie się podniósł. Dzięki 227 wnioskom uzyskano ponad 800 mln unijnych dotacji. 

Zyskały również placówki edukacyjne. W sumie przeprowadzono 56 projektów o wartości 276 mln zł.

W tym czasie samorząd województwa mazowieckiego zrealizował 70 swoich projektówm.in. takich jak budowa lotniska w Modlinie, zakup 11 lokomotyw i modernizacja 186 pociągów Kolei Mazowieckich. Władze województwa przebudowały i wyremontowały ponad 120 km dróg wojewódzkich.

 

Liderzy RPO WM 2007-13

W ramach RPO WM najwięcej z tych środków pozyskały samorządy – 68 proc. i przedsiębiorcy – 21 proc. Trudno wskazywać liderów wykorzystania środków unijnych, ponieważ każdy samorząd ma inne potrzeby rozwojowe i możliwości finansowe. Pod względem liczby dofinansowanych projektów tylko w ramach RPO WM wśród gmin prowadzi gmina Łochów, która zdobyła dofinansowanie aż na 10 inwestycji. Na kolejnych miejscach z 7 dofinansowanym wnioskami są: gmina Grodzisk Mazowiecki, gmina Myszyniec, gmina Olszewo-Borki.

Wśród miast prym wiedzie Warszawa, która otrzymała wsparcie unijne na 21 projektów. Na kolejnych miejscach są Radom – 18, Siedlce – 13, Płock – 8, Przasnysz – 7, Legionowo i Ząbki – 7.

Wśród powiatów najskuteczniejsze okazały się powiaty płoński i przasnyski, które dzięki środkom z UE zrealizował po 9 projektów. Na kolejnych miejscach z 6 projektami uplasowały się powiat ciechanowski, miński i radomski.

Polub nas na Facebook