II edycja Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego!

W 2022 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze organizuje II edycję Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego! Ideą rankingu jest wyłonienie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

Partnerem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze jest Urząd Statystyczny w Warszawie. „Fundacja prowadziła podobne rankingi w wielu miejscach w całej Polsce. Na fali tych dobrych doświadczeń rozszerzyliśmy, we współpracy z GUS, nasze rankingi na całą Polskę” — mówił Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL podczas I Gali Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego w grudniu 2021 r. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. Uroczysta Gala Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego odbędzie się 24 listopada 2022 roku w Kinie Atlantic w Warszawie.

Tego dnia poznamy wyniki Rankingu! Szczegóły: https://frdl.mazowsze.pl/inicjatywy-1/ranking-gmin-wojewodztwa-mazowieckiego-1/gala-rankingu-2022-r

Polub nas na Facebook