30 września mija termin uzupełniania numeru PESEL

Koleje Mazowieckie przypominają o obowiązku wpisania numeru PESEL w legitymacjach szkolnych. Wymóg ten podyktowany jest Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 29 grudnia 2014 r.

Jutro, 30 września, kończy się okres karencji, a także kampanii informacyjnej, którą od 23 stycznia 2015 r. prowadziła spółka Koleje Mazowieckie w sprawie obowiązku uzupełnienia legitymacji uczniów o numery PESEL. Z wcześniejszych ustaleń spółki wynika, że nie wszystkie szkoły dopełniły tego obowiązku. Od czasu nałożenia na uczniów obowiązku zamieszczania numeru PESELw legitymacjach Koleje Mazowieckie podjęły następujące działania:

kierownicy pociągów, kontrolerzy, kasjerzy odstępowali od wystawiania wezwań do zapłaty, zamiast tego informując uczniów o nowym obowiązku;
informacja o obowiązku dopisania numeru PESEL została zamieszczona na stronie internetowej spółki KM oraz w gablotach informacyjnych, ponadto spółka wystąpiła do Urzędu Transportu Kolejowego z propozycją rozpowszechnienia stosownej informacji za pośrednictwem strony internetowej UTK;
spółka wystosowała do szkół podstawowych, gimnazjów i liceów na Mazowszu pisma przypominające o obowiązku uzupełnienia legitymacji uczniowskich o numer PESEL.

W związku z powyższym od 1 października 2015 r. legitymacje szkolne bez wpisanego numeru PESEL traktowane będą jako nieważne i niepoświadczające uprawnień do ulgowych przejazdów.

Więcej: http://www.mazowieckie.com.pl/pl/oswiadczenie-kolei-mazowieckich-ws-obow...

Polub nas na Facebook