BOM – ruszyło głosowanie

Ruszyło głosowanie mieszkańców w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. To już trzecia edycja zgłaszania projektów rozwijających i integrujących lokalną społeczność, na co również i w tym roku przeznaczonych jest 25 mln zł. W sumie można wybierać spośród 174 zgłoszonych projektów regionalnych i ogólnowojewódzkich.

W tym roku w puli zgłoszonych projektów znajdziemy kilka, które dotyczą bezpośrednio mieszkańców powiatów grodziskiego i pruszkowskiego. Jednym z nich jest projekt pn. „Roztańczone rondo”, które dotyczy zagospodarowania terenu wokół Ronda Zespołu Mazowsze na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 720, czyli ulic Natalińskiej z ul. Piaseckiego. Droga ta prowadzi do siedziby i sali widowiskowej Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” oraz Centrum Folkloru Polskiego w Pałacu Karolin w Otrębusach w Gminie Brwinów. Zadanie polega na urządzeniu terenu zielenią i małą architekturą oraz postawieniu plenerowej rzeźby tancerzy w strojach ludowych. Z Zespołem Mazowsze wiąże się również projekt ogólnowojewódzki pn. „Blask Mazowsza”, który zakłada zakup i montaż multimedialnego ekranu LED wraz z systemem obsługi na scenę w siedzibie Zespołu.

Następnym projektem jest wprowadzenie inteligentnego systemu zarządzania ruchem na 11 skrzyżowaniach i 3 przejściach dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719, czyli w Alejach Jerozolimskich i Alei Wojska Polskiego w Pruszkowie. W Pruszkowie zrealizowane mogą być także szkolenia i konferencje dla dorosłych oraz warsztaty dla młodzieży, dotyczące radzenia sobie ze skutkami pandemii u dzieci. Projekt znajduje się w puli projektów podregionu warszawskiego zachodniego. „Rodzinne grupy wsparcia” to także odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców powiatów grodziskiego i pruszkowskiego. Pomoc oferowana ma być w czterech obszarach: wsparcie dla kobiet w czasie połogu i opieki nad niemowlakiem, dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, dla rodziców dzieci w wieku 3-4 lata oraz dla seniorów, którzy będą mogli zrozumieć wychowawcze różnice międzypokoleniowe. Natomiast dla samych dzieci z Mazowsza, w tym m.in. z powiatów grodziskiego i pruszkowskiego, przewidziany jest projekt pt. „MAZOVIA CAMP”, zakładający dwudniowy obóz połączony ze zwiedzaniem atrakcji Mazowsza.

Na wybrane projekty można głosować do 30 czerwca.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: