Czy Milanówek otrzyma pieniądze na instalacje solarne?

W dniu  26 lipca 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych, pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej) oraz strategicznej, złożonych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/4.3/2/2010 - Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka" dla Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka" - Schemat I „Odnawialne źródła energii i kogeneracja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
 
Konkurs trwał od 29 października 2010 r. do 29 grudnia 2010 r. a jago łączna kwota dofinansowania z EFRR wyniosła  67 794 816,14 PLN. Na procedurę odwoławczą pozostawiono kwotę 1 600 000 zł. Na liście rankingowej znalazło się 45 projektów, w tym 19 z różnych gmin, którym Komisja Konkursowa przyznała powyżej 60 pkt. na 101 pkt. możliwych do zdobycia. 16 projektów, które zdobyły najwięcej punktów, zakwalifikowano do dofinansowania.
Wśród 16 szczęśliwców znalazła się  Gmina Grodzisk Mazowiecki, która na realizację  projektu „Słoneczne innowacje – Odnawialne Źródła Energii dla Gminy Grodzisk Mazowiecki” otrzyma 5 940 594,80 (80 pkt.)  Gratulujemy! Grodzisk informował o swoim sukcesie na stronie internetowej już 1 sierpnia.
Niestety, Milanówek nie miał się czym pochwalić.  Projekt miasta „Słoneczna energia – zielony Milanówek” nie znalazł się na liście rankingowej i oczywiście nie został zakwalifikowany do dofinansowania (41 pkt). Pewnie to było powodem, że informacja znalazła się na stronie miasta dopiero 9 sierpnia. Pismo informujące z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dotarło do Milanówka 3. sierpnia.
Należy żałować, że Miasto-Ogród Milanówek nie dostało dofinansowania. Przecież w miastach tego typu, to proekologiczne rozwiązanie powinno być szczególnie preferowane. Milanówek uznał, że tak niska ocena jego projektu jest wynikiem braku możliwości (czas) dokładnego przeanalizowania przez Komisję tak wielu złożonych wniosków i przygotował, bardzo szczegółowo uzasadnione odwołanie. Miejmy nadzieję, że Komisja z życzliwością z nim się zapozna.
Z sąsiednich powiatów dofinansowanie przyznano:
  1. Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie – kwotę 679 954, 70 zł + 119 902,01 zł z budżetu państwa (76 pkt) na realizację projektu „Modernizacja systemu grzewczego dla potrzeb budynku CDR  z wykorzystaniem OZE- pomp ciepła i kolektorów słonecznych, wspomaganych agregatem kogeneracyjnym”
  2. Szpitalowi Kolejowemu w Pruszkowie – kwotę 3 951 057,20 zł (70,79 pkt) na projekt „Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz kogenerację w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie, metodą zwiększenia efektywności jego funkcjonowania”
  3. Geotermii Mazowieckiej S.A. – kwotę 462 674,81zł + 81  648 zł z budżetu państwa (69,50 pkt) na projekt „Budowa II stopnia odzysku ciepła z wody geotermalnej w Zakładzie Geotermalnym w Mszczonowie”.
Poza „16”  (bez dofinansowania) na liście rankingowej znalazły się między innymi gminy: Pruszków, Piastów, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice.
Najwyższe dofinansowanie – 9 982 610,96 - otrzymał wspólny wniosek gmin powiatów siedleckiego i sokołowskiego, oceniony na 72 pkt. Jak widać dobra współpraca gmin i powiatów może przynieść wymierne korzyści. Przykład godny naśladowania.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: