Drugi tor WKD coraz bliżej!

Drugi tor, na odcinku pomiędzy Podkową Leśną a Grodziskiem Mazowieckim, staje się coraz bardziej realny. WKD ogłosiła właśnie przetarg na poszerzenie tego wąskiego gardła.

Przedmiotem przetargu jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie wszelkich uzgodnień i zgód, opracowanie materiałów do przetargu budowlanego. W ramach opcji przewidziano sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac. Odcinek, na którym będą prowadzone prace, liczy ok. 7 km. Znajdują się na nim dwie stacje oraz sześć przystanków osobowych. Efektem planowanej inwestycji ma być m.in. skrócenie czasu przejazdu, zwiększenie przepustowości szlaku, zwiększenie bezpieczeństwa, racjonalizacja kosztów eksploatacji i działalności przewozowej.

Dokumentacja przetargowa nie przewiduje zmian w układzie torów na stacji Podkowa Leśna Główna (zmodernizowany zostanie jedynie budynek stacji). Największe zmiany nastąpią w rejonie przystanku Podkowa Leśna Zachodnia, który zlokalizowany będzie przez rozgałęzieniem linii do Milanówka. Pociągi jadące do/z Milanówka oraz Grodziska Mazowieckiego będą zatrzymywać się na tych samych dwóch peronach jednokrawędziowych. Na całym odcinku linii przewidziano optymalizację geometrii trasy oraz wymianę obiektów inżynieryjnych.

Termin składania ofert mija 12 marca. O wyborze zdecydują: cena (60%), termin realizacji zamówienia w zakresie koncepcji programowo-przestrzennej oraz uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (30%), a także doświadczenie zawodowe kluczowego personelu (10%). Na realizację zamówienia przewidziano 380 dni.

Polub nas na Facebook