Wojewoda Mazowiecki przygotował projekt Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego, który po przeprowadzeniu konsultacji z samorządami obejmuje 5 dyspozytorni oraz 5 Rejonów Operacyjnych na Mazowszu. Co ważne zlikwidowany zostanie Region Operacyjny w Grodzisku Maz., a powiat grodziski od 1 kwietnia 2019 będzie przypisany do dyspozytorni w Radomiu.

Do konsultacji samorządom przekazano propozycję dwóch wariantów: z trzema lub pięcioma dyspozytorniami, które mają pomóc w dostosowaniu do planowanych zmian ustawowych, wchodzących w życie w 2021 r.

Obowiązujące umowy na świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego są ważne do 31 marca 2019 r. Przygotowywany projekt Planu obowiązującego od 1 kwietnia 2019 r. jest podstawą do otwarcia konkursu na realizację świadczeń, w którym może wystąpić każdy podmiot spełniający wymogi oferty konkursowej.

Obecnie na Mazowszu funkcjonuje 6 Rejonów Operacyjnych z 5 dyspozytorniami:

  • RO Nr 1 dyspozytornia Warszawa – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i  Transportu Sanitarnego “Meditrans” w Warszawie;
  • RO Nr 2 dyspozytornia Płock – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i  Transportu Sanitarnego w Płocku;
  • RO Nr 3 dyspozytornia Radom – Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w  Radomiu;
  • RO Nr 4 dyspozytornia Siedlce – “RM-Meditrans” Stacja Pogotowia Ratunkowego w  Siedlcach;
  • RO Nr 5 dyspozytornia Ostrołęka – “Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego w Ostrołęce;

W przedstawionym do zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia projekcie Planu działania systemu PRM, od 1 kwietnia 2019 r. proponowane jest zlikwidowanie rejonu operacyjnego w Grodzisku Mazowieckim. W nowym Planie dokonano zmian w zakresie przypisania powiatów do docelowych dyspozytorni medycznych w kolejności:

  • Powiat sochaczewski do Rejonu Operacyjnego Płock;
  • Powiaty grodziski, żyrardowski, oraz warszawski zachodni, do Rejonu Operacyjnego Radom;
  • Powiaty piaseczyński i pruszkowski do Rejonu Operacyjnego Warszawa;

Co istotne, proces zmniejszenia liczby dyspozytorni rozpoczął się już w 2011 roku, kiedy z 43 rejonów pozostało - 29, w 2012 r. pozostało - 6, a w 2017 r. zmniejszono liczbę dyspozytorni do 5, przy jednoczesnym pozostawieniu rejonu operacyjnego. Wojewoda mając na uwadze zapewnienie mieszkańcom należytej opieki medycznej, dba by wzrastała liczba karetek na Mazowszu. Na przestrzeni ostatnich 3 lat liczba Zespołów Ratownictwa Medycznego wzrosła ze 187 w roku 2015, do 196 w 2018 r.

Konsultując Plan z samorządami uwzględniono przedstawione uwagi. Brano pod uwagę możliwości dyspozytorni medycznych. Przy zakładanym zwiększeniu rejonów operacyjnych istotnym było zapewnienie odpowiedniej liczby dyspozytorów medycznych.

Zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Wojewoda tworzy i prowadzi jedną dyspozytornię medyczną w województwie. W województwach mazowieckim oraz śląskim istnieje możliwość utworzenia dwóch dyspozytorni medycznych zgodnie z artykułem 25a ust. 1 i 2 ww. ustawy. Zapisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r. Do połowy 2020 roku określony zostanie ostateczny schemat lokalizacji dyspozytorni medycznych.

Polub nas na Facebook