Warto wiedzieć, w jakich sytuacjach policjant MOŻE wsiąść za kierownicę kontrolowanego pojazdu. Zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego POLICJANT MOŻE KIEROWAĆ KONTROLOWANYM POJAZDEM w zakresie posiadanego uprawnienia do kierowania pojazdami, W OKREŚLONYCH SYTUACJACH.

Policjant może wsiąść za kierownicę kontrolowanego pojazdu, JEŻELI JEST TO NIEZBĘDNE:

  • do dokonania sprawdzenia stanu technicznego pojazdu – w szczególności skuteczności działania hamulców albo sprawdzenia masy lub nacisku osi pojazdu;
  • do sprowadzenia pojazdu w miejsce, w którym nie utrudnia on ruchu ani nie zagraża jego bezpieczeństwu, a także, jeżeli pojazd został zatrzymany do kontroli w wyniku prowadzonych działań pościgowych, istnieje uzasadnione podejrzenie, że pochodzi z przestępstwa, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajdują się w nim osoby, które popełniły przestępstwo  albo w związku z podejrzeniem, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Warto wiedzieć…

Polub nas na Facebook