Już niebawem do Żyrardowa trafi ponad 34,7 mln zł wsparcia unijnego na rozwój mobilności miejskiej na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Pruszków i Żyrardów. Na ten sam cel Sochaczew otrzyma ponad 7 mln zł dofinansowania. Dzięki środkom unijnym powstaną nowe parkingi P&R, ścieżki rowerowe, zakupione będą autobusy i wdrożony zostanie Inteligentny System Transportowy. 

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty otrzymają łącznie ponad 41,7 mln zł z RPO WM 2014–2020 i budżetu państwa. Umowy na dofinansowanie inwestycji podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz zastępca prezydenta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski i burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki.  

Rozwój mobilności miejskiej na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Pruszków i Żyrardów Inwestycja ma charakter partnerski. Liderem projektu jest Żyrardów, a partnerami – gminy Grodzisk Mazowiecki i Pruszków, które wchodzą w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF).

Mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego, Pruszkowa i Żyrardowa wiele zyskają na inwestycjach związanych z rozwojem mobilności miejskiej. Czystsze powietrze, większa oszczędność energii, zmodernizowana infrastruktura drogowa, a przede wszystkim lepsze warunki do przemieszczania się oraz prowadzenia zdrowego stylu życia – zaznaczył marszałek Adam Struzik.  

– Mobilność miejska to dziedzina, w którą warto inwestować środki unijne.  Wpływa na wzrost konkurencyjności, jakość życia mieszkańców czy kondycję ekologiczną ośrodków miejskich – podkreślił wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Autobusy elektryczne, ścieżki rowerowe, zmodernizowana infrastruktura transportowa i drogowa na terenie Żyrardowa

Projekt obejmuje zakup 2 autobusów elektrycznych niskoemisyjnych i wiat autobusowych, a także budowę zajezdni autobusowej z punktem ładowania autobusów przy ul. Skrowaczewskiego, budowę 4 parkingów (po 2 „Parkuj i Jedź” i „Bike&Ride”) przy ulicach Skorawczewskiego i Ziołowej. Powstaną także ścieżki rowerowe, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż ulic Kapitana Pałaca, Jodłowskiego i Procnera. Ulice na terenie Żyrardowa będą przebudowane i wyremontowane, tak aby dostosować je do niskoemisyjnej komunikacji miejskiej. Modernizację przejdzie również sygnalizacja świetlna. Wdrożony będzie Inteligentny System Transportowy wspierający uprzywilejowanie transportu publicznego.

Autobusy elektryczne, ścieżki rowerowe, budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, montaż stacji rowerowych oraz zakup rowerów na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

Inwestycja obejmie zakup 2 nowych autobusów elektrycznych niskoemisyjnych, budowę i urządzenie zajezdni autobusowej z punktem ładowania autobusów na terenie ZGK SP. z o.o. przy Oczyszczalni Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim oraz budowę stacji ładowania (pantografu) wraz z zatoką dla autobusów elektrycznych przy ul. Towarowej. Sygnalizacja świetlna będzie przystosowana do wdrożenia Inteligentnego Systemu Transportowego. Powstanie skrzyżowanie drogi powiatowej Nr 1526 W – ul. 3 Maja z drogą gminną 150959 W – ul. Teligi, a istniejące skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1503W ul. Nadarzyńskiej i gminnej nr 150970W ul. Warszawskiej będzie przebudowane. Powstanie ścieżka rowerowa do stacji PKP Grodzisk Mazowiecki. Zakupione będą rowery i system do wypożyczania rowerów. Stacje rowerowe  pojawią się przy ulicach Teligi, Okrężnej i Ossowieckiej.

W ramach projektu wybudowano już nową droga gminna od ul. Chełmońskiego do ul. Dalekiej wraz z mostem na rzece Mrowna oraz odcinek ulicy Dalekiej.

Autobusy elektryczne, ścieżki rowerowe, budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, montaż stacji rowerowych oraz zakup rowerów na terenie gminy Pruszków

W ramach inwestycji zakupione będą 2 autobusy elektryczne wraz ze stacjami do ładowania. Wybudowane zostaną ścieżki rowerowe oraz stacje rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wdrożony zostanie system publicznych wypożyczalni rowerów – Pruszkowski Rower Miejski (PRM).

Sochaczewski Eko-bus

W ramach projektu zakupione będą 3 autobusy elektryczne i 2 spalinowe, 26 wiat przystankowych, 3 stanowiska ładowania akumulatorów, tablice dynamicznego rozkładu jazdy oraz biletomaty stacjonarne. Wykonana zostanie modernizacja parkingów P&R przy ul. Sienkiewicza i Placu Dominika. Zmianie ulegnie stała organizacja ruchu na placu przy dworcu PKP – najważniejszym węźle przesiadkowym w Sochaczewie. Pojawi się nowe oznakowanie poziome i pionowe oraz stanowisko przystankowe dla autobusów. Przy Placu Kościuszki powstanie ścieżka rowerowa i zamontowane zostaną stojaki rowerowe. Wdrożony będzie Inteligentny System Transportowy wspierający transport publiczny.

Polub nas na Facebook