9 czerwca 2016, podczas wspólnej sesji władze Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej przypieczętowały kolejny krok do współpracy w ramach Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

Tego dnia podpisany został akt założycielski Stowarzyszenia „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”. Było to bezprecedensowe wydarzenie i to zarówno z zakresie współpracy między gminami jak i symboliki. Jak zaznaczył Burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński, akt ten został podpisany w miejscu symbolicznym – Mateczniku Mazowsza, które rozsławiło Mazowsze na całym świecie.

Jak zapisano w akcie: „(...) My – Burmistrzowie Gminy Brwinów, Miasta Milanówka oraz Miasta Podkowa Leśna w obecności Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego oraz innych znamienitych gości, sięgając pamięcią do wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz kontynuując działania zmierzające ku poprawie jakości życia mieszkańców naszych gmin, uroczyście przystępujemy do założenia Stowarzyszenia Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów. Czynimy to w przekonaniu, że wspierając i rozwijając ideę samorządu terytorialnego, spełniamy wolę lokalnych społeczności. Z gorącym poczuciem wiary w pomyślność tegoż przedsięwzięcia”.

Podczas sesji przez rady wszystkich gmin przyjęty został jeden z ważniejszych dokumentów, wypracowany w ramach PTO – Wspólna strategia rozwoju komunikacji. Celem jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego, który będzie zapewniał mobilność, sprzyjał przyjaznym środowisku zachowaniom transportowym mieszkańców, przyczyniał się do poprawy atrakcyjności Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, jako miejsca zamieszkania, oraz wspierał rozwój gospodarczy. W dokumencie wskazane też zostały inwestycje drogowe i rowerowe, które gminy zamierzają zrealizować w najbliższych latach. O środki na ten cel będzie ubiegać się m.in. nowo założone stowarzyszenie.  

Nie mniej ważne jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania dróg na terenach mieszkaniowych. Nowe i przebudowane odcinki powinny uwzględniać rozwiązania zmniejszające prędkość pojazdów. Zmodernizowane skrzyżowania, np. w postaci skrzyżowań wyniesionych, również mają poprawiać bezpieczeństwo uczestników ruchu. Dużą wagę dokument przywiązuje do ruchu niezmotoryzowanego. Dla bezpieczeństwa oraz wygody pieszych i rowerzystów ważne jest rozbudowanie systemu ciągów pieszo-rowerowych. Usprawnieniem komunikacji mają być też parkingi, typu Park&Ride, Bike&Ride oraz Kiss&Ride.

Jak zaznaczył Marszałek Rafał Rajkowski, odpowiedzialny za kwestie transportu w urzędzie marszałkowskim, władze samorządów, które potrafią przygotować porozumienie i opracować strategie są bardzo cennymi partnerami dla województwa i takie skoordynowane działania zwiększają szanse na wsparcie zgłaszanych projektów.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Kolejny krok do Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów