Kontrola KM w zakresie utrzymania i eksploatacji pojazdów kolejowych

W związku z rosnącą liczbą przypadków defektu pojazdów przewoźnika Koleje Mazowieckie Sp. z o.o., mających miejsce podczas realizacji procesu przewozowego, czego następstwem było wstrzymanie lub konieczność zmiany organizacji ruchu przez zarządcę infrastruktury, a w konsekwencji znaczące opóźnienia pozostałych pociągów znajdujących się na linii, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzję o przeprowadzeniu kontroli w spółce.

Działania kontrolne, które rozpoczęły się 30 stycznia 2014 roku, obejmą swoim zakresem cały proces eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych oraz w weryfikację działań przewoźnika, mających na celu eliminację lub ograniczenie przypadków defektu pojazdów w czasie bieżącej eksploatacji.

Dodatkowo Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dokona weryfikacji wykonania przez przewoźnika decyzji administracyjnej z 2 października 2013 roku, w tym między innymi w zakresie usunięcia nieprawidłowości, polegających na: wykonywaniu czynności utrzymania pojazdów kolejowych niezgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania, utrzymywania pojazdów niezgodnie ze standardami obowiązującymi w zakresie bieżącego i w okresie całego wieloletniego cyklu użytkowania oraz niewłaściwym prowadzeniu dokumentacji związanej z procesem utrzymania.

Polub nas na Facebook