Koszt odtworzenia 1 m² mieszkań - nowy wskaźnik

Od 1 października 2014 r. do 31 marca 2015 r. będzie wynosić 3413,99 zł dla województwa mazowieckiego i 6087,53 zł dla Warszawy. Wojewoda dwa razy w roku, na podstawie przepisów Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, ustala wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.
Wartość wskaźnika jest istotna w przypadku ubiegania się o kredyt w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla młodych”. Wojewoda dokonuje wyliczenia na podstawie przeciętnego kosztu budowy 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, określonego przez Urząd Statystyczny w Warszawie, powiększonego o wartość robót wykończeniowych. Wskaźnik ma znaczenie również np. przy ustalaniu wysokości czynszu lokali komunalnych.

W poprzednim półroczu (od 1 kwietnia do 30 września 2014 r.) wskaźnik wynosił 3550,80 zł dla województwa mazowieckiego i 5881,82 zł dla m.st. Warszawy.
Polub nas na Facebook