Do końca lipca można było składać wnioski o zmianę Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (PZPWM). Analizując składane przez mieszkańców, samorządy oraz samorządy udające mieszkańców wnioski, można dojść do kilku ciekawych przemyśleń, które będziemy analizować w kilku kolejnych artykułach. Dziś skoncentrujemy się jednak na gorącym temacie związanym z planowaną linią 400kV.

Niedawno pisaliśmy o kilku tysiącach wniosków o wykreślenie linii 400kV z PZPWM złożonych przez mieszkańców przy wsparciu „Społecznej Grupy Koordynacyjnej Kozienice – Ołtarzew” (SGK). Okazuje się, że SGK w międzyczasie wyrosła konkurencyjna „Mazowiecka Społeczna Grupa Koordynacyjna 400kV”. Przy zastanawiającej zbieżności nazw, jeszcze bardziej zastanawiająca jest rozbieżność celów. Staraliśmy się znaleźć jakieś informacje na temat tej inicjatywy. Niestety, nawet Google (które podobno wiedzą wszystko) nic o niej nie wiedziały. Z dokumentów, które do nas dotarły wynika, że w grupę tę zaangażowane są samorządy, przez tereny których mogłaby przechodzić linia 400kV w wariancie wykonawczym i wzdłuż DK50-A2. Pytanie jednak, dlaczego ta grupa, reprezentowana przez samorządowców, nazywa się „społeczna”, a nie „samorządowa”?

Podczas gdy mieszkańcy skupieni wokół SGK wnoszą o wykreślenie linii i należyte przeprowadzenie procesu planowania tej linii, samorządy podpisane pod wnioskiem „Mazowieckiej Społecznej Grupy Koordynacyjne 400kv” mają inne intencje. Co ciekawe podczas zgłaszania propozycji wniosków do zmiany PZPWM wnoszą o… pozostawienie bez zmian przebiegu linii 400kv. Powołując się na opisywane między innymi przez nas „konsultacje społeczne” i długofalowe planowanie przestrzenne, chcą zachowania wprowadzonej do PZPWM bez wiedzy mieszkańców linii 400kV. Wnioski te są o tyle zastanawiające, że podpisani pod nimi samorządowcy wiedzą, w jaki sposób zmiany w PZPWM zostały wprowadzone.

Pod wspomnianym wnioskiem, ku naszemu zdziwieniu, widniał też podpis Pani Wójt Radziejowic – Urszuli Ciężkiej. Pamiętając wcześniejsze stanowisko Gminy Radziejowice, będącej przeciwko prowadzeniu linii 400kV przez gminę Radziejowice, postanowiliśmy wyjaśnić to w rozmowie z Panią Wójt. Na samym początku rozmowy Pani Wójt zwróciła uwagę, że jej podpis pod tym wnioskiem został wycofany, a ona sam została wprowadzona w błąd. Zaznaczyła, że stanowisko gminy Radziejowice jest niezmienne i jest przeciw jakiemukolwiek przebiegowi linii 400kV przez teren jej gminy.  

Kopię wniosku Mazowieckiej Społecznej Grupy Koordynacyjne 400kv i sprostowanie Pani Wójt Radziejowic zamieszczamy poniżej.

We wnioskach składanych przez gminy można znaleźć też wiele ciekawych rzeczy. Grodzisk Mazowiecki, oprócz wykluczenia korytarza dla linii 400kV oraz korytarza dla Kolei Dużej Prędkości, wnosi o uwzględnienie obwodnicy południowej od ul. Nadarzyńskiej do Kałęczyna. Więcej na ten temat napiszemy w najbliższym czasie.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Kto nie chce zmian przebiegu linii 400kV?