Mała retencja i drogi dojazdowe ze wsparciem województwa mazowieckiego

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego, w subregionie warszawskim zachodnim zrealizowanych zostanie 19 inwestycji w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi dojazdowe do gruntów rolnych, a zbiorniki wodne służące małej retencji przejdą modernizację. Na ten cel przeznaczono ponad 2,7 mln zł z budżetu województwa.

Na szczególne znaczenie tych inwestycji dla rolników i mieszkańców terenów wiejskich zwraca uwagę marszałek Adam Struzik. – To wsparcie od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych. Nic dziwnego, bo koncentruje się na inwestycjach realizowanych na terenach wiejskich. Z jednej strony pomaga poprawić infrastrukturę drogową, dzięki czemu rolnicy zyskują dobry dojazd do pól i gospodarstw rolnych. Z drugiej strony pomaga walczyć z suszą poprzez rozbudowę systemów melioracyjnych – podkreśla marszałek.

W ramach ogłoszonego w 2020 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 398 wniosków. – Pozytywną ocenę, a co za tym idzie dofinansowanie, otrzymało 308 z nich. 299 wniosków dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 9 – małej retencji. Na ich dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczyliśmy w sumie ponad 30 mln zł – informuje Leszek Przybytniak, przewodniczący sejmikowej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

W subregionie warszawskim zachodnim zrealizowanych zostanie w sumie 19 inwestycji, które otrzymają ponad 2,7 mln zł dofinansowania z budżetu Mazowsza. 17 projektów dotyczy budowy lub modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 16 z nich zrealizują gminy (1,6 mln zł), a 1 powiat (150 tys. zł). Kolejne 2 projekty realizowane przez gminy dotyczą modernizacji zbiorników wodnych służących małej retencji (893 tys. zł).

Mazowsze to region typowo rolniczy – 65 proc. powierzchni zajmują użytki rolne. Zdaniem Janiny Ewy Orzełowskiej, członka zarządu województwa mazowieckiego te tereny zasługują na szczególne wsparcie. – Właśnie dlatego co roku przeznaczamy środki na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. To nie tylko ułatwia pracę rolnikom, ale również podnosi komfort życia na wsi – zaznacza. – Dodatkowo inwestycje drogowe są bardzo kosztowne. Wielu samorządów lokalnych nie byłoby stać na ich realizację, gdyby nie pomoc z budżetu województwa mazowieckiego – dodaje.

W naszej okolicy dotinansowania otrzymały następujące inwestycje:

  • zadania realizowane przez gminy w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji
    • Michałowice - Remont (modernizacja) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej, gmina Michałowice. Kwota dofinansowania: 800 000 zł
  • zadania realizowane przez gminy w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
    • Baranów - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basin dz. nr ewid 150 i 151. Kwota dofinansowania:100 000 zł
    • Grodzisk Mazowiecki - Przebudowa drogi gminnej nr 150256W Alei Sadowej we wsi Książenice - Gmina Grodzisk Mazowiecki Etap II. Kwota dofinansowania:120 000 zł
    • Żabia Wola - Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Suchodolskiej w miejscowości Ojrzanów, gmina Żabia Wola. Kwota dofinansowania: 50 000 zł
Polub nas na Facebook