Mazowsze stawia na inwestycje

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął już plan budżetu Mazowsza na 2022 rok. Wiadomo, że będzie to rekordowy budżet, gdzie na inwestycje przeznaczone zostanie ok. 1,4 mld zł.

Przyszłoroczne dochody Mazowsza zaplanowane zostały na poziomie 4,38 mld zł. To o 438 mln zł więcej niż w 2021 r. Największą część tej kwoty stanowią wpływy z podatków (82%), które stanowią kwotę 3,6 mld zł – 3,23 mld zł z CIT (o 28% więcej niż w 2021 r.) i 375,74 mln zł z PIT (o 13% mniej niż w 2021 r.). Większe dochody to również i możliwość zwiększenia kwoty po stronie wydatków, w tym również tych przeznaczonych na inwestycje. Według planu w 2022 r. wydatki wzrosną w porównaniu do 2021 r. i wyniosą 4,6 mld zł. Co istotne, 30% tej kwoty, czyli ponad 1,6 mld zł przeznaczone będzie właśnie na inwestycje i wparcie dla lokalnych samorządów. - To nasze priorytety na 2022 r. – mówi marszałek Adam Struzik. – O ile spełnią się prognozy ministerstwa dotyczące dochodów, przyszły rok będzie naprawdę dobry. Tak jak w ostatnich latach stawiamy na inwestycje czy wsparcie dla samorządów lokalnych, na które przeznaczymy ponad 230 mln zł. W przypadku inwestycji po raz kolejny największe środki przeznaczymy na modernizację i doposażenie mazowieckiej służby zdrowia oraz budowę i remonty dróg.

Wśród inwestycji 537 mln zł zostanie przeznaczonych na modernizację i doposażenie szpitali, 402 mln zł na budowę, rozbudowę i modernizację dróg wojewódzkich, 71,4 mln zł pochłoną inwestycje w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, a ponad 66 mln zł w placówkach oświatowych. Wśród największych zaplanowanych na przyszły rok inwestycji znalazły się również i te, które przeprowadzone będę w naszym regionie. Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW nr 579 pochłonie w 2022 r. 60 mln zł, a zadanie polegające na poprawie efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie - łącznie 40,7 mln zł, w tym 26,7 mln zł w 2022 r. Nie zabraknie również puli na wsparcie gmin i powiatów. Na programy wsparcia zaplanowano kwotę 229 mln zł, w tym na  równomierny rozwój (142 mln zł), sport (30 mln zł), ochronę powietrza (9 mln zł), ochronę zabytków (12 mln zł), poprawę klimatu (6 mln zł) oraz dla działkowców (2 mln zł), sołectw (12 mln zł) i strażaków ochotników (16 mln zł).

W ciągu kilku ostatnich dni radni mogli zgłaszać swoje uwagi do projektu budżetu. Podczas poszczególnych komisji zgłoszono łącznie 16 poprawek, z czego 15 wprowadzonych zostało do ostatecznej wersji projektu, nad którym Sejmik głosował 21 grudnia. Wśród poprawek jest m.in. przeznaczenie po 1 mln zł na Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów i Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Młodzieżowych, 10 mln zł na budowę sygnalizacji świetlnych przy drogach wojewódzkich, 3 mln zł na edukację zdrowotną i promocję zdrowia psychicznego skierowane do dzieci i młodzieży, 10 mln zł na zakup autobusów szkolnych czy 6 mln zł na program umożliwiający uczniom korzystanie z bezpłatnych biletów do wojewódzkich instytucji kultury.

Większą kwotę, bo blisko 884 mln zł samorząd Mazowsza przekazać musi do budżetu państwa w ramach tzw. Janosikowego. Dla porównania, w 2021 r. było to 638,8 mln zł.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: