Mieszkańcy zdecydowali

Poznaliśmy listę projektów, które decyzją mieszkańców zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Wśród wygranych zadań znalazły się również te z naszego regionu.

Przypomnijmy, że samorząd województwa po raz pierwszy w tym roku zdecydował się na uruchomienie programu Budżetu Obywatelskiego, w którym to sami mieszkańcy zgłaszali i głosowali na projekty, dotyczące inwestycji i programów kulturalno-edukacyjnych ogólnowojewódzkich i lokalnych. Na wszystkie przeznaczona została niebagatelna pula 25 mln zł. To pozwoliło na wskazanie aż 63 zwycięskich projektów, które już w przyszłym roku będę mogły być zrealizowane w poszczególnych regionach. Przez 22 dni udział w głosowaniu online wzięło 37 880 osób. Według statystyk najwięcej głosów oddano drugiego dnia głosowania (2800 głosów) i ostatniego (6636 głosów), a wśród głosujących przeważały kobiety (61%). Najaktywniejsi byli mieszkańcy regionu warszawskiego wschodniego, którzy stanowili 27% wszystkich głosujących i regionu warszawskiego zachodniego, z wynikiem 21%.

- To pewien eksperyment. Założyliśmy na początku bieżącego roku, że śladem dużych miast, rozpoczniemy projekt budżetu obywatelskiego Mazowsza, aby to członkowie naszej wspólnoty mogli decydować o przynajmniej części inwestycji. Zarezerwowaliśmy na ten cel 25 mln zł i przeprowadziliśmy całą procedurę. Dziękuję tym wszystkim, którzy złożyli projekty – mówił podczas konferencji Marszałek Adam Struzik. - Oczywiście pełen sukces będzie wtedy, gdy wszystkie projekty z powodzeniem zrealizujemy. W co wierzę. Mogę powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu tego projektu i aktywności mieszkańców.

Projekty dotyczyły przede wszystkim promocji i ochrony zdrowia. To aż 32% wszystkich przedsięwzięć nie tylko zgłoszonych do budżetu, ale i wybranych w drodze głosowania. Zdecydowana większość zadań dotyczy zatem wyposażenia szpitali w karetki i niezbędny sprzęt oraz programów prozdrowotnych. - 2020 rok nie jest łatwym czasem do inicjowania działań społecznych, aktywizujących czy włączających mieszkańców. Wszyscy jesteśmy mocno skupieni na pandemii, na zdrowiu i bezpieczeństwie. Co widać też w efektach głosowania w Budżecie Obywatelskim Mazowsza – dodaje Marszałek. Ważne dla mieszkańców była również poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację dróg i przejść dla pieszych oraz transport zbiorowy, a potem kolejno - edukacja, kultura i ochrona zabytków, zagospodarowanie przestrzenne i ochrona środowiska. Spośród 27 projektów ogólnowojewódzkich, do realizacji wybrano 14. Są to m.in. powstanie szlaku rowerowego wschodniego Mazowsza, program polepszenia wykrywalności wad serca u noworodków, wsparcie programu In-vitro, spacery i warsztaty edukacyjne dla dzieci czy program wykorzystania deszczówki w całym województwie. Na wszystkie projekty w tej kategorii przeznaczono 5 mln zł.

Pozostała kwota rozdysponowana została na poszczególne podregiony. I tak w regionie warszawskim zachodnim, do którego należą m.in. gminy z powiatów grodziskiego i pruszkowskiego, zrealizowanych zostanie 7 projektów za łączną kwotę 1 858 000 zł. Liderem w regionie był projekt budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego, na który oddano 1859 głosów. Drugim, na który zagłosowały 1182 osoby, jest zagospodarowanie terenu wokół niedawno otwartego ronda im. I. Kozielewskiego w Brwinowie. Zadanie o wartości 350 477 zł polegać będzie nie tylko na posadzeniu nowych roślin, ale także na wybudowaniu pomnika Kozielewskiego w formie rzeźby plenerowej, przedstawiającej młodego harcerza przy ognisku w otoczeniu krzyży harcerskich. Zwycięski okazał się również drugi projekt z naszego regionu, czyli dotyczący poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Grodzisku Maz. Tu za 600 000 zł doświetlonych zostanie 20 najbardziej uczęszczanych, a zarazem najniebezpieczniejszych przejść wzdłuż dróg wojewódzkich nr 579 i 719. A są to:

 • Przejścia w ciągu drogi nr 579 na odcinku: granica gminy Błonie – gmina Grodzisk Mazowiecki – granica gminy Radziejowice:
  1. Pierwsze przejście po zjeździe z węzła autostradowego na południe  - na łuku drogi w Natolinie
  2. W Chrzanowie Dużym przy skrzyżowaniu
  3 .ul. Traugutta przy skrzyżowaniu z ul. Transportową
  4. ul. Okulickiego przy skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej
  5. ul. Okulickiego przy skrzyżowaniu z ul. Kopernika i Lutnianą
  6. ul. Chełmońskiego przy skrzyżowaniu z ul. J. Malczewskiego
  7. ul. Chełmońskiego przy skrzyżowaniu z ul. J. Kossaka
  8. ul. Radziejowicka przy sklepie Astor
  9. ul. Radziejowicka przy skrzyżowaniu z ul. Okopową
  10. ul. Radziejowicka przy skrzyżowaniu z ul. Niedźwiedzią
  11. ul. Radziejowicka na granicy Janinowa i Mościsk
  12. ul. Radziejowicka przy skrzyżowaniu z ul. Pawią
 • Przejścia w ciągu drogi nr 719 na odcinku: granica gminy Milanówek – gmina Grodzisk Mazowiecki – granica gminy Jaktorów
  13.Przy budynku na ul. Orlicz-Deresza 18
  14. ul. Żyrardowska przy skrzyżowaniu z ul. Garbarską
  15. ul. Żyrardowska przy skrzyżowaniu z ul. Wólczyńską
  16. ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. J. Kilińskiego
  17. ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. S. Batorego
  18. ul. Królewska przy skrzyżowaniu z ul. Grabową
  19. ul. Królewska przy skrzyżowaniu z ul. Radiową
  20. ul. Królewska przy skrzyżowaniu z ul. Książęcą
  21. ul. Królewska przy skrzyżowaniu z ul. M. Konopnickiej

Marszałek zapowiedział już, że również i w przyszłym roku projekt Budżetu Obywatelskiego Mazowsza będzie kontynuowany. Już teraz na ten cel w budżecie województwa zaplanowano 25 mln zł. Nabór projektów ruszy już wiosną.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: