II PRZEGLĄD KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ

ORGANIZATOR:
Nadarzyński Ośrodek Kultury Plac Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn
Urząd Gminy Nadarzyn

Celem Przeglądu jest:
Podtrzymywanie tradycji wspólnego kolędowania
Promocja talentów mieszkańców gminy Nadarzyn.
Integracja mieszkańców

UCZESTNICY
1. Przegląd adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Nadarzyn.
2. Przegląd przebiegać będzie w 4 kategoriach:
1) od I- IV klasy szkoły podstawowej - soliści
2) od V do VIII klasy szkoły podstawowej - soliści
3) młodzież licealna i dorośli - soliści.
4) zespoły (bez ograniczeń wiekowych)

CZAS I MIEJSCE
Przegląd odbędzie się 10 grudnia 2023 r podczas II Jarmarku Bożonarodzeniowego w
Nadarzynie (Plac Poniatowskiego) od godz. 15.00 – 16.30


WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie podkładu na nośniku pendrive wraz z
wypełnioną kartą zgłoszenia wraz z podpisaną klauzulą RODO stanowiące Załącznik
nr 1 do Regulaminu, najpóźniej do 6 grudnia 2023 r. do godz. 18.00 do siedziby
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury (Plac Poniatowskiego 42) lub e-mail na adres:
anna.balsam@nok.pl
2. Podkład musi być podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu. Podkłady
nie podpisane nie będą przyjmowane.
3. Ścieżki dźwiękowe nie mogą mieć nagranego wokalu.
4. Organizator dopuszcza możliwość wykonania piosenki w języku angielskim.
5. Liczba uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

KRYTERIA OCENY
Oceny występów dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. Pod uwagę będą brane następujące kryteria:
-dobór repertuaru
-dykcja
-muzykalność