Reprezentanci Mszczonowa uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Niemiec

Reprezentanci Mszczonowa i okolicznych miejscowości wizytowali jeden z zakładów ReFood zlokalizowany w Niemczech, pod Berlinem. Celem wyjazdu będącego inicjatywą inwestora, było umożliwienie jego uczestnikom zapoznania się z działalnością zakładu w Rüdnitz i wykorzystywanych w nim technologii. Taka sama inwestycja, choć oparta na jeszcze nowocześniejszych rozwiązaniach powstaje w Mszczonowie.

W związku z szeregiem nieprawdziwych informacji, jakie pojawiały się w przestrzeni publicznej wokół inwestycji, jaką realizuje firma SARIA Polska Sp. z o.o. oddział  ReFood, zorganizowano wyjazd studyjny do zakładu w Rüdnitz. W miniony czwartek, 2 grudnia, reprezentanci Mszczonowa i okolicznych miejscowości, a także przedstawiciele organów samorządowych i mediów podczas wizyty w Niemczech zapoznali się z funkcjonowaniem zakładu o tożsamym charakterze jak ten, który powstaje w Mszczonowie. Firmie zależało na tym, aby mieszkańcy i ich reprezentanci mogli przekonać się jak taki obiekt działa w innej lokalizacji.

Dążymy do tego, aby przekazać mieszkańcom pełne informacje odnośnie planowanej przez nas inwestycji. Zdecydowaliśmy się pokazać im niemiecki zakład tak, aby każdy zainteresowany mógł przekonać się, jak zaawansowany technologicznie, a jednocześnie bezpieczny projekt rozpoczynamy w Mszczonowie – mówi  Dyrektor Oddziału ReFood, Robert Maraszkiewicz. – Chcemy przeprowadzić budowę zakładu ReFood w Mszczonowie w sposób transparentny, z uwzględnieniem otwartego dialogu z lokalną społecznością. Wyjazd stanowi także naszą odpowiedź na nieprawdziwe informacje, które pojawiają się w przestrzeni publicznej w kontekście tego przedsięwzięcia. Żałujemy, że żaden z przedstawicieli stowarzyszenia, które rozpowszechnia szereg niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, nie zechciał skorzystać z naszego zaproszenia. Z pewnością mogliby zrozumieć jak neutralna dla otoczenia jest nasza inwestycja. Całkowicie nie rozumiem takiej postawy, ale może o to chodziło, aby nie poznać faktów i móc dalej prezentować fake newsy. Przy okazji cieszę się, że te osoby, które chciały osobiście przekonać się na czym polega nasza działalność, z nami pojechały – dodaje.

W trakcie wyjazdu, mieszkańcy Mszczonowa, jak i okolicznych miejscowości, a także reprezentanci samorządu oraz mediów mogli zweryfikować zapewnienia inwestora, co do bezpieczeństwa i neutralności funkcjonowania zakładu dla lokalnej społeczności i środowiska. Prezentacja celowo została zaplanowana w godzinach największego obłożenia zakładu. Przedstawiciele firmy i pracownicy niemieckiego zakładu odpowiedzieli na wszystkie pytania uczestników wyjazdu, jednocześnie rozwiewając pojawiające się wątpliwości. W trakcie prezentacji obiektu upewnili się oni, że od lat bez jakichkolwiek uciążliwości dla okolicznych mieszkańców prowadzi on identyczną działalność jak ta, która będzie realizowana w Mszczonowie. Zastosowana w nim technologia sprawdza się również w innych, podobnych obiektach na terenie całej Europy.

Wybudowany przez nas obiekt będzie jeszcze bardziej nowoczesny niż ten, który mieli okazję zobaczyć mieszkańcy Mszczonowa i pozostali goście – zapewnia Robert Maraszkiewicz. – Niemiecki zakład wykorzystuje technologie, które do tej pory nie były stosowane w Polsce. Jestem przekonany, że uczestnicy wyjazdu upewnili się, co do prawdziwości naszych zapewnień w zakresie neutralności zapachowej, jak i braku oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie lokalnej społeczności, a ich relacja z prezentacji obiektu będzie pozostawała w kontrze do prezentowanych, np. przez stowarzyszenie, nieprawdziwych informacji dotyczących firmy.

Uczestnicy wyjazdu mieli okazję przekonać się, że  niemiecki zakład ReFood prowadzi swoją działalność w sposób neutralny dla lokalnej społeczności. Mieszkańcy domów oddalonych o zaledwie kilkaset metrów od obiektu nie skarżą się na nieprzyjemnych zapach bądź też jakikolwiek hałas. Nie zauważają oni także zwiększonego natężenia w ruchu drogowym. Pokazuje to, że zakłady ReFood demonizowane w Polsce ze względu na profil swojej działalności, potrafią współgrać z lokalną społecznością, jak i środowiskiem. Powyższe potwierdzają przedstawiciele mszczonowskiej społeczności, wizytujący zakład w Rüdnitz. Jak sami przyznają, byli pozytywnie zaskoczeni nowoczesnością całego obiektu, w tym wykorzystywanych w nim technologii, a także czystością panującą na ternie całego zakładu. Jak podkreślają, nieprzyjemny zapach nie występował nawet wewnątrz obiektu, podczas pracy. Potwierdziły się także zapewnienia, że wszelkie przetwarzane produkty przechowywane są w hermetycznie zamkniętych pojemnikach i nie ma możliwości, aby przedostawały się do wód gruntowych lub gleby.

Inwestorzy podkreślają, że budowa zakładu w Mszczonowie, jak i jego dalsze funkcjonowanie będą prowadzone w duchu harmonijnego współistnienia ze środowiskiem naturalnym, w wyniku czego nie ucierpią żadne gatunki dzikich zwierząt czy roślin. Jednocześnie ReFood zapewnia, że będzie odpowiedzialnym członkiem społeczności, angażującym się w lokalne inicjatywy oraz na bieżąco zaspokajającym potrzeby informacyjne mieszkańców.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Fakty o inwestycji ReFood