Po ostatnim, przerwanym Forum Dialogu w sprawie linii 400kV, PSE proponuje nową formę współpracy w formie Grupy Roboczej z wybranymi delegatami. Powstała również nowa lista kryteriów uzupełniona o informację, kto jest autorem konkretnych propozycji. Który samorząd był tu najaktywniejszy?

Z udostępnionej przez PSE informacji możemy dowiedzieć się, że:

Mając na względzie Państwa oczekiwania, jakie po spotkaniu w dniu 18 lutego 2016 r. przedstawili Reprezentanci większości gmin oraz stowarzyszeń zaangażowanych w proces dialogu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. proponują przejęcie przez naszą Spółkę prowadzenia dalszych prac. Celem tych prac jest przeprowadzenie analizy wielokryterialnej (AWK) wariantów przebiegu trasy linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew obejmującej ustalenie z Przedstawicielami gmin i stowarzyszeń listy kryteriów, przypisaniu im wag oraz wykonaniu obliczeń opierając się na metodologii zaprezentowanej podczas spotkania Forum Dialogu w dniu 18.02.2016 r.

 

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu AWK, proponujemy kontynuację prac w postaci utworzenia Grupy Roboczej w skład, której weszłyby:

  • delegacje gmin zaangażowanych w proces komunikacji, składające się z maksymalnie dwóch, wybranych przez władze i mieszkańców gmin osób, reprezentujące interesy gminy, z prawem do jednego głosu w ramach podejmowanych rozstrzygnięć Grupy Roboczej;
  • delegacje stowarzyszeń aktywnie uczestniczących w przebiegu prac AWK, składające się z jednej osoby reprezentującej interesy osób, których stowarzyszenie jest przedstawicielem;
  • delegację Inwestora, tj. PSE S.A.;
  • delegację Wykonawcy.

Grupa robocza będzie miała za zadanie określenie ostatecznej listy kryteriów i przypisanie im wag, które pozwolą na ocenę proponowanych przebiegów linii. PSE proponuje, by Grupą Roboczą kierował prof. Andrzej Kraszewski z Politechniki Warszawskiej.

Czy zawężenie grona osób uczestniczących w pracach pozwoli na sprawniejsze działanie niż dotychczasowe w ramach Forum Dialogu? Kto z ramienia gmin będzie wyłaniał reprezentantów? Które spośród zgłoszonych kryteriów zostaną uwzględnione? Czy wyniki prac Forum Dialogu będzie w ogóle brane pod uwagę przez inwestora? Przekonamy się z czasem. Najbliższe spotkanie – rozpoczęcie prac Grupy Roboczej 22 marca.

Poniżej zamieszczamy listę kryteriów uzupełnioną o informacje o autorach propozycji. Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją dokumentu:

fot. Pixbay, (c) CC0 Public Domain

Polub nas na Facebook