Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia 09.12.2018 (niedziela) będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy pociągów WKD (sezon 2018/2019). W odniesieniu do rozkładu obowiązującego od dnia 10.12.2017 wprowadzone zostają następujące modyfikacje:

  1. Uruchomienie 6 dodatkowych pociągów kursujących w dni powszednie, w tym:
    • 4 dodatkowych pociągów w porze szczytu przewozowego;
    • 2 dodatkowych pociągów w porze wieczornej.
  2. Zmiana godzin odjazdów 9 pociągów ze stacji początkowych w dni powszednie (w porze szczytu przewozowego).
  3. Zmiana relacji docelowej 1 pociągu w dni powszednie (skierowanie do Milanówka w porze wieczornej).
  4. Uzupełnienie oferty przewozowej w relacji z Warszawy do Milanówka w porze wieczornej w dni powszednie.
  5. W soboty, niedziele i święta rozkład jazdy pozostaje bez zmian.
  6. Modyfikacja czasów przejazdów pomiędzy wybranymi przystankami osobowymi i stacjami – bez zmiany całkowitego czasu przejazdu w poszczególnych relacjach.

Nowy rozkład jazdy przewiduje uzupełnienie w dni powszednie w popołudniowym szczycie komunikacyjnym oferty w zakresie podstawowej częstotliwości kursowania co 10 min. na relacji pomiędzy stacją Warszawa Śródmieście WKD i stacją Podkowa Leśna Główna (likwidacja dotychczasowego układu odjazdów ze stacji Warszawa Śródmieście WKD o godz. 16:50, 17:05, 17:20 oraz wprowadzenie następującego układu: 16:50, 17:00, 17:10, 17:20), a także uruchomienie dodatkowego kursu w relacji Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska w godz. 19-20, wyruszającego ze stacji Warszawa Śródmieście WKD o godz. 19:40. W pozostałych porach założono pozostawienie organizacji ruchu bez zmian.

W dni powszednie w godzinach wieczornych uzupełniona zostanie oferta przewozowa w relacji z Warszawy do Milanówka poprzez skierowanie pociągu wyjeżdżającego ze stacji Warszawa Śródmieście WKD o godz. 22:35 do przystanku osobowego Milanówek Grudów (zamiast w ramach kursu zjazdowego do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska). Rezultatem zmiany jest wydłużenie pory kursowania pociągów w relacji do Milanówka.

Urealnione zostaną czasy przejazdu pociągów pomiędzy poszczególnymi przystankami osobowymi w obrębie określonych szlaków. Czas przejazdu pomiędzy kolejnymi stacjami, jak również całkowity czas przejazdu w poszczególnych relacjach pozostają bez zmian. Wszystkie pociągi w ramach nowego rozkładu jazdy nadal będą mieć jednakowe czasy przejazdów na poszczególnych odcinkach (wyjątkiem pozostaną zróżnicowane postoje dla wybranych pociągów na stacjach, maksymalnie do 5 minut na stacji Podkowa Leśna Główna dla pociągów w porach szczytów komunikacyjnych do/z Grodziska Mazowieckiego celem zachowania jednolitego taktu odjazdów z częstotliwością co 10 minut z Podkowy Leśnej Głównej oraz w związku z czasem oczekiwania na możliwość wjazdu na szlak o ograniczonej przepustowości, tj. jednotorowy szlak pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim).

Nowy rozkład jazdy pociągów, obowiązujący od dnia 09.12.2018 wpisuje się w przyjęte w 2016 roku kryteria w zakresie systematycznego zwiększania oferty przewozowej, tj. uruchomienia dodatkowych połączeń i wzrostu pracy eksploatacyjnej taboru, począwszy od kompleksowej przebudowy organizacji ruchu, wdrożonej z dniem 11.12.2016. Konstrukcja rozkładu jazdy została przygotowana w sposób umożliwiający sukcesywne uruchamianie w kolejnych jego edycjach dodatkowych obiegów taboru (oraz związanych z tym dodatkowych połączeń) – w miarę podejmowania decyzji o dalszym wzroście planowanej pracy eksploatacyjnej, bez konieczności modyfikacji jego zasadniczej konstrukcji.

Utrzymanie podstawowego, równoodstępowego taktu kursowania pociągów co 10 minut z Podkowy Leśnej w dalszym ciągu wiąże się z koniecznością wydłużonego postoju dla niektórych pociągów w relacjach pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim i Warszawą na stacji Podkowa Leśna Główna – do 5 minut. Bezpośrednią przyczyną takiego stanu rzeczy jest ograniczona przepustowość jednotorowego szlaku Grodzisk Mazowiecki Radońska – Podkowa Leśna Główna, na którym czas przejazdu w jednym kierunku dla jednego pociągu wraz z zapewnieniem rezerwy na operacje w systemie sterowania ruchem kolejowym w obrębie stacji wynosi 15 minut (daje to przepustowość wynoszącą 4 pociągi na godzinę niezależnie od kierunku ruchu). Pociąg wyprawiony na jednotorowy szlak pomiędzy ww. stacjami uniemożliwia wjazd na rzeczony szlak kolejnego kursu. Czas oczekiwania na możliwość wjazdu następnego pociągu zmierzającego w tym samym kierunku wynosi 15 minut, tj. tyle, ile poprzedni kurs potrzebuje na pokonanie całego jednotorowego szlaku.

W ramach nowego rozkładu jazdy z uwagi na znaczące różnice w godzinach odjazdów pociągów z poszczególnych stacji oraz odmienną częstotliwość pomiędzy rozkładem jazdy dla dnia powszedniego oraz sobót, niedziel i świąt utrzymano rozdzielenie sposobu prezentacji danych dla poszczególnych dni poprzez wprowadzenie odrębnych tabel.

Do pobrania: Rozkład jazdy ważny od 2018.12.09

Polub nas na Facebook