Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, usuwanie barier architektonicznych, wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz środki dla gminy Słubice na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez powódź – marszałek Adam Struzik podpisał z beneficjentami umowy na dofinansowanie projektów. Łączne wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego, środków unijnych oraz z PFRON to ponad 8,9 mln zł.

Ponad 1,8 mln zł ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych

Nowe windy, zmiany w podjazdach do budynków, przestrzenie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – to efekty dofinansowania ze środków PFRON przyznanego przez zarząd województwa. Pod koniec kwietnia podpisanych zostało sześć umów na ponad 1,8 mln zł.

Projekty dotyczą robót budowlanych wykonywanych w budynkach, które służą rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o stworzenie przestrzeni dostępnej właśnie dla tych osób. Prace mogą mieć różny zakres, ale nie mogą wiązać się z całkowitą rozbiórką obiektu. O dofinansowanie mogły ubiegać się samorządy lokalne, organizacje i przedsiębiorcy. Do końca listopada ubiegłego roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły w sumie 24 wnioski. Pozytywną weryfikację formalną przeszło 14 z nich. Ostatecznie dziewięć skorzysta z dofinansowania. W naszej okolicy dofinansowania otrzymały projekty:

DPS w Brwinowie
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej otrzymało w tym roku 157 tys. zł na projekt trzyletni (kolejne 620 tys. zł zaplanowane jest na następne lata) na przebudowę poddasza w prowadzonym przez nich Domu Pomocy Społecznej w Brwinowie. Powstanie tam 12 pokoi mieszkalnych (dziewięć 2-osobowych i trzy 1-osobowe) i sale rehabilitacyjne. Pozwoli to stworzyć kolejnych 21 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, które są całkowicie niesamodzielne. W DPS-ie prowadzony jest projekt „Pokonamy bariery” (również ze środków PFRON), w ramach którego prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja, zwiększająca samodzielność osób z niepełnosprawnościami. Nowa przestrzeń sprawi, że zamiast 55 osób skorzysta z tego nawet 76.

DPS w Pruszkowie z nową windą
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego dzięki prawie 194 tys. zł dofinansowania z PFRON będzie mogło wymienić windę (dźwig osobowy) w Domu Pomocy Społecznej w Pruszkowie. Obecna nie spełnia wymogów, nie obejmuje wszystkich kondygnacji budynku, a przede wszystkim jest za mała, by osoby z niepełnosprawnościami mogły z niej swobodnie korzystać. Nowy dźwig osobowy i nowy przystanek na poziomie -1 pozwolą swobodniej przemieszczać się mieszkańcom po obiekcie, a tym samym korzystać ze wszystkich zajęć terapeutycznych prowadzonych w DPS-ie.

 

Polub nas na Facebook