Ponad 290 lokalnych inwestycji ze wsparciem samorządu Mazowsza

Jest decyzja sejmiku województwa mazowieckiego. 293 lokalne inwestycje ze wsparciem samorządu województwa. Remonty dróg, budowa, modernizacja i rozbudowa szkół i przedszkoli czy budowa centrum bezpieczeństwa i ośrodka opiekuńczo-mieszkalnego – to tylko część projektów, które decyzją radnych województwa mazowieckiego otrzymają aż 635 mln zł wsparcia w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Jakie projekty z naszej okolicy otrzymały wsparcie?

Sejmik województwa mazowieckiego podjął dziś decyzję o przyznaniu ponad 630 mln zł na inwestycje w gminach, powiatach i dzielnicach Warszawy w latach 2023-2025. Wsłuchując się w potrzeby mieszkańców województwa, radni przekazali wsparcie finansowe na inwestycje ważne dla lokalnych społeczności.  Dzięki temu powstaną nowe drogi, żłobki, przedszkola, szkoły, domy kultury, domy opieki senioralnej, świetlice wiejskie, infrastruktura sportowa i wiele innych obiektów – podkreśla przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Ludwik Rakowski.

 Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” największy program wsparcia realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. – Jak sama nazwa wskazuje, jego celem jest wyrównywanie różnic między poszczególnymi gminami i powiatami. Do tego programu nie ma jednego naboru, a wnioski spływają cały rok. Samorządy mają różne potrzeby – od remontu drogi, po budowę szkoły czy rozbudowę centrów kultury. Każdy projekt traktujemy priorytetowo. Dziś na dofinansowanie inwestycji samorządów lokalnych przeznaczymy rekordową kwotę 635 mln zł. To inwestycja w rozwój wsi, miast, powiatów i całego Mazowsza.

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” zostanie dofinansowanych 114 inwestycji dotyczących modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 56 projektów edukacyjnych, 3 projekty kulturalne oraz 120 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej.

Przewodniczący klubu KO Krzysztof Strzałkowski podkreśla, że dzisiejsza decyzja sejmiku to kolejny sukces. – Po raz kolejny również dzielnice miasta stołecznego Warszawy mogły ubiegać się o tego typu środki. To oznacza, że blisko 2 mln mieszkańców Warszawy, którzy również głosują w wyborach do sejmiku województwa mazowieckiego, nie będą w żaden sposób wyłączeni z tych środków, a projekty dotyczące rozwoju infrastruktury dzielnicowej również będą finansowane dzięki wsparciu województwa. A mnie jako radnego z Warszawy to szczególnie cieszy.

Z naszej okolicy wsparcie otrzymały następujące projekty:

 • Powiat Pruszkowski - Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ulicą Działkową, drogą gminną 310313W - ulicą Jeżynową, drogą gminną 311601W - ulicą Topolową w m. Strzeniówka, gminna Nadarzyn - 3 500 000,00zł
 • Gmina Brwinów - Budowa Szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych – projekt i budowa - 4 000 000,00zł
 • Gmina Grodzisk Mazowiecki - Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele
  kulturalno- edukacyjne oraz sportowo- rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku
  Mazowieckim - 4 000 000,00zł
 • Gmina Jaktorów - Rozbudowa drogi gminnej nr 150307W ul. Alpejska w m. Chylice na odcinku od ul. Cichej do ul. Włoskiej (od km. Proj. 0+000,00 do km proj. 0+999,00) gm. Jaktorów pow. Grodziski - 4 000 000,00zł
 • Gmina Michałowice - Budowa Przedszkola w Michałowicach - 2 000 000,00zł
 • Gmina Michałowice - Dom Idei Miasta Ogrodu w Komorowie – Zielona willa Grabowskich - 2 000 000,00zł
 • Miasto Milanówek - Rewitalizacja zabytkowego budynku "Teatru letniego" w Milanówku - 4 000 000,00zł
 • Gmina Nadarzyn - Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej w miejscowości Rusiec i miejscowości Urzut - 4 000 000,00zł
 • Gmina Podkowa Leśna - Rozbudowa ulic Gołębiej oraz Zachodniej w Podkowie Leśnej - 2 575 988,00zł
 • Gmina Raszyn -  Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Słomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn - 3 600 000,00zł
Polub nas na Facebook