18. lutego 2016 miało miejsce pierwsze posiedzenie Prezydium Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego z nowym wojewodą mazowieckim, Zdzisławem Sipierą. Głównym celem spotkania było wypracowanie zasad współpracy samorządów z wojewodą i jego urzędem.

Poruszana w czasie spotkania tematyka nie była obca wojewodzie z racji sprawowania przez niego, w przeszłości, licznych funkcji samorządowych. Nominację na wojewodę Z. Sipiera otrzymał będąc starostą pruszkowskim.

Do najważniejszych  i najpilniejszych spraw,  wymagających nowego uregulowania na szczeblu krajowym , samorządowcy zaliczyli m.in.  problemy planowania przestrzennego, budowy dróg, pomocy społecznej, edukacji. Wojewoda zapewnił, że wszystkie te zagadnienia będą w centrum jego zainteresowania i przedmiotem dyskusji panelowych z samorządowcami. Będąc  przedstawicielem rządu w  województwie ma istotny wpływ na kształt procesów legislacyjnych i stanowienie prawa, na forum rządu i sejmu, a dzięki  doświadczeniom samorządowców  będzie mógł skuteczniej  wpływać na sprawność funkcjonowania państwa.

Polub nas na Facebook