Dnia 15 listopada 2012 roku w warszawskim hotelu Novotel podczas III Forum Open Days Mazowsze podpisane zostało 12 umów o dofinansowanie unijne dla realizowanych na Mazowszu inwestycji. Nasz region na uroczystości reprezentowali włodarze Milanówka i Mszczonowa.

III Forum Open Days Mazowsze to dwudniowe wydarzenie konferencyjno-wystawiennicze, skierowane do beneficjentów unijnych dotacji, którego organizatorem jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Forum to doskonałe miejsce dla osób zainteresowanych funduszami unijnymi oraz beneficjentów, którzy mogą wziąć udział w przygotowanych specjalnie dla nich panelach informacyjnych. To także okazja do wymiany doświadczeń i poglądów oraz przedstawienia efektów wykorzystania środków unijnych na Mazowszu. W trakcie spotkania omówiono zagadnienia dotyczące m.in. preferencyjnych pożyczek i poręczeń kredytowych dla przedsiębiorców i samorządów, tzw. mechanizmy zwrotne z programu RPO WM.

Jednym z punków forum było podpisanie umów o dofinansowanie projektów.  Łączna wartość wszystkich projektów to przeszło 209,3 mln zł. Umowy w o dofinansowanie podpisali marszałek Adam Struzik, członek zarządu województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci.

Pierwszą z podpisywanych umów była umowa dofinansowania milanowskiego projektu "e-Milanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”.

Głównymi celami projektu jest utworzenie 12 publicznych punktów dostępu do Internetu w postaci Infokiosków i HotSpotów, wdrożenie zaawansowanego systemu telefonii VoIP, który obejmie swoim zasięgiem wszystkie jednostki organizacyjne miasta oraz rozbudowa szerokopasmowej sieci internetowej Milanówka, a także systemu monitoringu.

Inwestycja została już częściowo zrealizowana. W 2008 r. wybudowano 9 z 12 punktów HotSpot. Działają one w: Sali Rady Miasta w Urzędzie Miejskim, na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Kościelnej 3, w budynku Straży Miejskiej przy ul. Warszawskiej 32, na Skwerze AK, na Placu A. Bienia i Placu Starzyńskiego, na Skwerze F.A. Ossendowskiego, w miejskiej hali sportowej nr 1, w miejskiej hali sportowej nr 2, w Amfiteatrze przy skrzyżowaniu ul. Krótkiej i Fiederkiewicza.  Wybudowano także łącza światłowodowe do głównych instytucji w mieście i wyposażono trzy węzły rdzeniowe sieci w stosowny sprzęt oraz urządzenia dostępowe.

Do końca przyszłego roku wykonane zostaną kolejne trzy punkty HotSpot w: budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, Basenu Miejskiego oraz na targowisku miejskim. Dodatkowo trzy infomaty zewnętrzne zostaną ustawione w głównych punktach miasta – przy budynku Straży Miejskiej przy ul. Warszawskiej 32, na Skwerze W. Wdowiaka przy ul. Krakowskiej oraz na Skwerze A. Bienia przy ul. T. Kościuszki.

Całkowita wartość projektu: 1 637 660 zł
Kwota dofinansowania: 1 381 351,15 zł

Druga z omawianych umów dotyczyła dofinansowania mszczonowskiego projektu "Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej"

Gmina Mszczonów stawia na energooszczędne rozwiązania. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych uda się przeprowadzić termomodernizację w sumie pięciu budynków. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 4,8 mln zł, z czego z funduszy europejskich przeznaczonych zostanie ponad 1,3 mln zł.

Projektem objęte zostaną hala sportowa przy ul. Szkolnej w Mszczonowie, budynek administracyjny przy ul. Grójeckiej 45, Remiza Strażacka Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy, Miejskie Przedszkole oraz Zespół Szkół w Mszczonowie. Ocieplone zostaną ściany zewnętrzne i stropodachy. Wymieniona będzie stolarka okienna i drzwiowa. Ponadto w trzech budynkach przeprowadzona będzie modernizacja systemu grzewczego. W budynku administracyjnym zamontowana będzie pompa ciepła, w przedszkolu miejskim stary system grzewczy zostanie wymieniony na system wysokoefektywny pracujący na niskich parametrach, a w przypadku zespołu szkół – ogrzewanie budynku zostanie przełączone z paliwa gazowego na ogrzewanie z ciepłowni Geotermii Mazowieckiej.

Dzięki tej inwestycji zwiększy się efektywność energetyczna budynków znajdujących się na terenie gminy Mszczonów. Zmniejszy to straty energii, co przełoży się na oszczędności finansowe. Poza tym zastosowane rozwiązania – m.in. instalacja pomp ciepła – przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Całkowita wartość projektu: 4 812 793,3 zł
Kwota dofinansowania: 1 361 699,79 zł

Polub nas na Facebook