3 września rozpocznie się rok szkolny 2018/2019, a z nim kolejne zmiany wynikające z reformy oświaty. Co może zaskoczyć rodziców, uczniów a co nauczycieli?

Kalendarz:

  • 1 listopada 2018 r. (czwartek) – uroczystość Wszystkich Świętych
  • 22 grudnia – 31 grudnia 2018 r. – zimowa przerwa świąteczna
  • 1 stycznia 2019 r. (wtorek) – Nowy Rok
  • 28 stycznia – 10 lutego 2019 r. – ferie zimowe (woj. mazowieckie)
  • 15 kwietnia (poniedziałek) – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty
  • 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna
  • 1 maja 2019 r. (środa) – Święto Pracy
  • 3 maja 2019 r. (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja
  • 20 czerwca 2019 r. (czwartek) – Boże Ciało
  • 21 czerwca 2019 r. (piątek) – Zakończenie roku szkolnego

Dyrektor szkoły może jednak zarządzić dodatkowe dni wolne. Przy ich ustalaniu musi skonsultować się z radą szkoły, a w przypadku jej braku rady pedagogicznej, rodzicielskiej i samorządu uczniowskiego.

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego nie cichną echa kolejnych projektów rozporządzeń. Słyszeliśmy m.in. o pomyśle 40-minutowych przerw obiadowych, wymogu realizacji zajęć wymagających zwiększonego wysiłku intelektualnego najpóźniej na 6 lekcji (nie sprecyzowano przy tym, jak rozwiązać problem szkół dwuzmianowych). Żadna z tych propozycji nie będzie jednak w najbliższym czasie wdrażana.

Szefowa MEN Anna Zalewska 29 sierpnia wystosowała list do rodziców i opiekunów dzieci, w którym głównie podkreśla wagę rządowego programu „Dobry Start” (300 złotych na wyprawkę szkolną dla każdego dziecka), a także podkreśla, że rodzice są ważną częścią społeczności szkolnej. Ma również kilka słów do rodziców, których dzieci będą ubiegać się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2019/2020: „Już dziś mogę zapewnić, że szkoły przygotują odpowiednią liczbę miejsc dla wszystkich absolwentów. We wrześniu rozpoczniemy kampanię informacyjną dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zamieszczony zostanie informator oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości.

Niestety, próżno w liście szukać odpowiedzi na dręczące rodziców pytania o nowy artykuł 10a w Karcie Nauczyciela, czyli nakaz zatrudniania nauczycieli, specjalistów i terapeutów tylko na umowy o pracę. Stowarzyszenie Poradni Niepublicznych wystosowało petycję do minister Anny Zalewskiej, w której czytamy między innymi:  „przy zachowaniu stawki dla specjalisty i zrealizowaniu dotychczasowej liczby godzin pracy z każdym dzieckiem (od 4 do 8 godzin) nie jest możliwe pokrycie tych wydatków z dotacji. […] Z góry narzucone rozwiązanie nie służy także samym specjalistom. Zawieranie przez nauczycieli specjalistów fikcyjnych umów na dziesiętne części etatów nie służy żadnemu dobru, a już zapewne nie będzie służyło dobru dzieci wymagających terapii i jakości prowadzonej terapii (!!!). […]

Potwierdza to również Paulina Rytelewska, psycholog kliniczny, założycielka i dyrektorka Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „ANIMUS” w Grodzisku Mazowieckim.: - Większość niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, takich jak nasza, to małe placówki, które jednak starają się zapewnić swoim klientom jak najbardziej kompleksową pomoc. Dlatego współpracujemy ze specjalistami, którzy w naszej poradni realizują po kilka godzin tygodniowo, albo nawet miesięcznie – ale są dla nas dostępni i możemy liczyć na ich wsparcie w razie potrzeby. Jest to np. kilku psychologów z różnych szkół terapii, psycholog-diagnosta, psycholog i pedagog specjalny prowadzący zajęcia z umiejętności społecznych, reedukator, logopeda itp. Poradnia nie jest w stanie zapewnić tylu specjalistom regularnej pracy w określonych godzinach, co jest wymagane przy umowie o pracę. Osoby te albo prowadzą własną działalność gospodarczą – co uniemożliwia im zawarcie umowy o pracę w tym samym zakresie; albo są zatrudnieni na etat w szkole bądź innej placówce publicznej, gdzie mają wszystkie świadczenia z tym związane. Praca w placówce niepublicznej jest dla nich możliwością nie tylko dodatkowego zarobku, ale i rozwoju. Nie mogą jednak zadeklarować tak regularnej obecności, jakiej wymagałaby umowa o pracę. Nowy przepis odbiera większości specjalistów możliwość pracy w niepublicznej poradni, a dzieciom – skorzystania z wielostronnej pomocy w jednej placówce.

Tymczasem pod koniec sierpnia w Grodzisku Mazowieckim ogłoszono rozpoczęcie trzech dużych inwestycji związanych z oświatą: budowy dużej sali gimnastycznej przy SP nr 5 im. Leonida Teligi przy ul. Zondka, budowy przedszkola przy ul. Okrężnej oraz pierwszego w Grodzisku żłobka, a także rozbudowy SP nr 2 przy ul. Westfala. Czekamy na efekty tych działań. Jeszcze kilkanaście dni temu magistrat szukał do pracy w grodziskich placówkach matematyków. W ofercie podkreślano, że dla belfra spoza miasta, który zdecyduje się na pracę czeka mieszkanie z zasobów gminy na czas trwania umowy. Chyba odniosło skutek, bo na stronie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty widać dziś (1 września 2018 roku) tylko 4 ogłoszenia i ani jedno nie dotyczy nauczycieli matematyki.

Do tematu edukacji w kolejnym roku reformy szkolnictwa będziemy z pewnością wracać na naszych łamach.

Polub nas na Facebook