Warszawska Kolej Dojazdowa wróciła w ostatnim kwartale 2015 roku na szczyt rankingu punktualności. W całym 2015 roku pod tym względem wyprzedza ją jedynie trójmiejskie SKM. Znacznie gorzej w rankingu wypadają Koleje Mazowieckie, które razem z PKP Intercity zamykają stawką.

W IV kwartale 2015 r. punktualność kolejowych przewozów pasażerskich kształtowała się na poziomie 91,92% i poprawiła się w stosunku do poprzedniego kwartału, kiedy wynosiła 89,94%. 

W analizowanym okresie licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili łącznie 420,4 tys. pociągów o ok. 16 tys. więcej niż w III kwartale 2015 roku.

Średni czas opóźnień pociągów w chwili przybycia do celu (wraz z opóźnieniami do 5 minut) wyniósł 8 minut i 17 sekund. Największy odsetek stanowiły pociągi opóźnione w momencie przybycia do 5 minut – 64,7% (62,3 tys.), natomiast pociągi opóźnione w momencie przybycia od 5 do 60 minut stanowiły 33,9% (32,6 tys.) wszystkich opóźnionych pociągów.

Licencjonowani przewoźnicy kolejowi w IV kwartale odwołali 551 pociągów.

  I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Cały rok
PKP SKM w Trójmieście 99,61% 99,23% 98,98% 98,99% 99,20%
Warszawska Kolej Dojazdowa 98,10% 99,25% 98,80% 99,59% 98,94%
Koleje Małopolskie   98,73% 99,46% 99,19% 97,86% 98,84%
UBB GMBH 99,10% 98,67% 98,23% 98,75% 98,69%
Łódzka Kolej Aglomeracyjna    98,23% 98,07% 96,04% 96,13% 96,75%
Szybka Kolej Miejska w Warszawie 96,72% 95,13% 90,65% 95,19% 94,42%
Koleje Wielkopolskie 96,34% 94,37% 92,17% 90,94% 93,46%
Przewozy Regionalne 94,59% 93,36% 89,51% 91,91% 92,34%
Arriva RP 94,45% 94,02% 90,93% 89,50% 92,23%
Koleje Dolnośląskie 91,92% 92,21% 90,26% 88,85% 90,81%
Koleje Śląskie 92,62% 91,02% 86,40% 88,30% 89,59%
Koleje Mazowieckie - KM 92,60% 91,03% 85,67% 88,02% 89,33%
PKP Intercity 85,52% 82,57% 75,86% 79,45% 80,85%
ogółem 94,47% 93,30% 89,94% 91,92% 92,41%
Polub nas na Facebook