Organizacje pozarządowe z Mazowsza mogą już zgłaszać kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. Już prawie cztery lata Rada dba o to, aby współdziałanie między samorządem a organizacjami pozarządowymi było jak najskuteczniejsze. W tym roku dobiega końca druga kadencja Rady. Kandydatury można zgłaszać do 22 października br.
Do zadań Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy m.in. pomoc w rozwiązywaniu sporów pomiędzy administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi. Dzięki niej możliwe jest również konsultowanie projektu strategii rozwoju regionu. Aby zapewnić udział w Radzie przedstawicielom z rożnych części Mazowsza – w tym roku będą oni wybierani w ośmiu okręgach wyborczych. Możliwość zgłoszenia kandydata mają organizacje prowadzące działalność w co najmniej jednym z powiatów na jego terenie. W Radzie tradycyjnie pojawi się przedstawiciel ochotniczych straży pożarnych. Po raz pierwszy natomiast swojego reprezentanta wskaże Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

Do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należą przedstawiciele marszałka województwa mazowieckiego, sejmiku województwa mazowieckiego i wojewody mazowieckiego, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych z Mazowsza. Na tych ostatnich, można oddać swój głos. W trzeciej kadencji Rada będzie liczyć 18 członków, w tym 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć bezpośrednio do jednego z punktów kancelarii ogólnej urzędu marszałkowskiego przy ul. Skoczylasa 4 w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie, do jednej z delegatur urzędu w Ciechanowie, Płocku, Radomiu i Siedlcach lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 00-719 Warszawa.

Wszystkie aktualne informacje, karta zgłoszeniowa, a także wzory oświadczenia i rekomendacji są dostępne na stronie www.dialog.mazovia.pl.
Polub nas na Facebook