Przy wielu domach funkcjonuje szambo, które powinno być wywożone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Nie każdy jednak tak robi, co doprowadziło do prac nad nowelizacją przepisów. Gmina będzie miała prawo sprawdzić, czy wywóz nieczystości odbywa się w sposób odpowiedni, a jeżeli nie - będzie mogła karać grzywnami te gospodarstwa, które nie wywiązują się odpowiednio z wywozu szamba. Jak powinien wyglądać wywóz nieczystości płynnych? Komu zlecać takie zadanie?

  1. Wywóz szamba - jakie są uprawnienia gminy w tej kwestii?
  2. Opróżnianie szamba - co na to Unia Europejska?
  3. Gdzie można zlecić wywóz nieczystości płynnych?

Wywóz szamba - jakie są uprawnienia gminy w tej kwestii?

Obecnie duża część gospodarstw domowych nie płaci za wywóz szamba, tylko wylewa nieczystości do pobliskich cieków wodnych, lub pozwala im wsiąknąć w grunt. Gminy będą mogły sprawdzać, czy wywóz szamba odbywa się wedle obowiązujących przepisów i czy dom jest podłączony do domowej oczyszczalni ścieków lub czy ma odpowiednią umowę na odbiór nieczystości płynnych. Jeżeli żadna z powyższych opcji nie będzie miała miejsce, to gmina będzie mogła zasadzić karę grzywny. Warto wiedzieć, że gminy mają czas na wprowadzenie nowych przepisów do 2028 roku, w innym przypadku będą musiały zapłacić kary. 

Opróżnianie szamba - co na to Unia Europejska?

Polska nie wdrożyła jeszcze zmian w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków i usług polegających na wywozie nieczystości płynne. Krytyka Polski przez Unię Europejską może jednak przerodzić się w dotkliwe kary, jeżeli nasz kraj nie zajmie się na poważnie wywozem nieczystości płynnych. Zresztą nie tylko Unia Europejska krytykuje brak sprawdzania gospodarstw domowych w kwestii wywozu nieczystości. Także NIK alarmuje, że aż 80% wszystkich zanieczyszczeń trafia do gruntu, skąd przesiąka do wód podziemnych i powierzchniowych. Ciekawostką jest to, że dotychczas gminy średnio raz na 138 lat sprawdzały szamba i raz na 112 lat przydomowe oczyszczalnie ścieków. To zbyt rzadko. 

Gdzie można zlecić wywóz nieczystości płynnych?

Istnieją firmy oferujące usługi asenizacyjne, z którymi można podpisać odpowiednią umowę na wywóz nieczystości płynnych. Koszt wywozu szamba jest uzależniony od szeregu różnych czynników takich, jak wielkość i głębokość zbiornika, czy odległość od siedziby firmy. Pod uwagę są również brane takie elementy, jak rodzaj ścieków do wywózki oraz kiedy dana wywózka ma mieć miejsce: natychmiast, następnego dnia czy innej, konkretnej daty. Dlatego też koszt usługi zawsze jest dobierany indywidualnie pod klienta. 

Tekst powstał przy współpracy z Hydroservice.org

materiał zewnętrzny

Polub nas na Facebook