Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Tegoroczne hasło przewodnie 25. edycji EDD w Polsce brzmi: „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Poprzez tak sformułowany temat organizatorzy pragną pokazać krajobraz, jako zapis działalności pokoleń naszych przodków. Z tej okazji przez dwa najbliższe weekendy czeka nas wiele atrakcji w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, Milanówku i Podkowie Leśnej.


Złoty Wiek Grodziska na III Rodzinnym Pikniku Historycznym

III Grodziski Rodzinny Piknik Historyczny pt. "Złoty wiek" odwołuje się do 495. Rocznicy nadania praw miejskich oraz do "złotej" epoki zygmuntowskiej (I poł. XVI w.).

W 1522 r. z rąk Zygmunta I Starego wieś Grodzisko otrzymała prawa miejskie w wersji niemieckiej, a także przywilej na targi i jarmarki. O nadanie wystarali się przedstawiciele możnej na Mazowszu rodziny Okuniów h. Belina, Hieronim i Wojciech, kanonicy, dworzanie, dziedziczni właściciele wsi.

Przygotowane atrakcje wprowadzą widzów w czasy, gdy Rzeczpospolita Obojga Narodów była najpotężniejszym państwem w Europie, Mazowsze zostało włączone do Korony i przechodziło szybki proces urbanizacji, a takie miasta jak Grodzisk otrzymywały szanse dynamicznego rozwoju.

 • 13.00 Rozpoczęcie Pikniku
 • 13.15 Nadanie praw miejskich osadzie Grodzisk- inscenizacja
 • 14.00 Konny turniej rycerski
 • 15.00 Konkursy i zawody rycerskie
 • 16.00 Pokaz sokolniczy
 • 16.30 Bitwa
 • 17.30 Pokaz tańców oraz pokaz strojów historycznych
 • 18.30 Pokaz szermierczy
 • 19.00 Koncert
 • 20.30 Teatr Ognia

SOBOTA 9 WRZEŚNIA 2017 r. ŁĄKA U WYLOTU UL. J. ORDONA W GRODZISKU MAZ.


Dziedzictwo przyrody nieożywionej w Pruszkowie

Spacer organizowany przez Muzeum Dulag 121 w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

W ramach 25. Europejskich Dni Dziedzictwa Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski oraz Muzeum Dulag 121 zapraszają na spacer poświęcony geointerpretacji obiektów przyrody nieożywionej na terenie Pruszkowa. Edukacyjny spacer historyczny zatytułowany „Dziedzictwo przyrody nieożywionej w Pruszkowie” poprowadzą prof. Maria Górska-Zabielska i dr Ryszard Zabielski.

Podczas spaceru mowa będzie o czasach, kiedy na  terenie obecnego Pruszkowa rozprzestrzeniała się pokrywa grubego lodu oraz o procesach geologicznych, które w głównej mierze odpowiedzialne były za dzisiejszy kształt tutejszej rzeźby terenu. Nie zabraknie również informacji o geologicznych osadach i ich zróżnicowanej genezie oraz o formach ich występowania. Prowadzący wytłumaczą uczestnikom spaceru i zinterpretują genezę wszystkich tych form przyrody nieożywionej, które świadczą o przeszłości geologicznej miasta. Teren obecnego Pruszkowa cechuje bogata georóżnorodność, dzięki której istnieje potencjał do kształtowania interesującego wizerunku miasta oraz jego zrównoważonego rozwoju.

Termin: 9.09.2017 (sobota), godzina 16.00

Miejsce zbiórki: Park Bersohna (skwer przy dworcu PKP Pruszków)


Czas cegły i czas natury. Rola i ewolucja »Glinek Hosera«

spacer organizowany przez Muzeum Dulag 121 w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

Muzeum Dulag 121 serdecznie zaprasza na spacer edukacyjny  zatytułowany ,,Czas cegły i czas natury. Rola i ewolucja »Glinek Hosera«”. Wydarzenie odbędzie się w ramach 25. Europejskich Dni Dziedzictwa 16 września 2017 roku. 

Głównym celem spaceru jest zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób przemysłowa historia miasta wpłynęła na przyrodę i krajobraz współczesnego Pruszkowa. By lepiej zrozumieć, jak działalność człowieka stworzyła jeden z najpiękniejszych pruszkowskich parków - Park „Mazowsze” - przypomnimy sobie pruszkowskie dzieje rodziny Hoserów i ich wkład w ukształtowanie tzw. ,,glinek Hosera”. Intensywne wydobycie gliny i pracujące na pełnych obrotach cegielnie wraz z szybko rosnącym zapotrzebowaniem na mieszkania dla robotników na przełomie XIX i XX wieku zapewniały ludziom pracę. Właśnie taka cegielnia działała od końca XIX wieku na terenie obecnego Parku „Mazowsze”. Po wyczerpaniu złóż i utworzenia stawów, glinki straciły swe dawne znaczenie gospodarcze, ale uzyskały nowe: rekreacyjno-przyrodnicze, które utrzymuje się do dziś. W trakcie spaceru poznamy zarówno historię ,,glinek” i Szkółek Żbikowskich, jak i będziemy mieć okazję przyjrzeć się bliżej faunie i florze tego niezwykłego miejsca w Pruszkowie oraz poznać, w jaki sposób ten teren służy lokalnej społeczności. Spacer poprowadzą Aleksandra Wojda i Angelika Sobańska.

Termin: 16.09.2017 (sobota), godzina 16.00
Miejsce zbiórki: Szkółki Żbikowskie przy ul. Żbikowskiej 51


Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy

Zachęcamy Państwa do udziału w EDD w MSHM, w dniach 16 i 17 września. Wydarzeniami towarzyszącymi będą dwie wystawy:

 • stała: Przedświt – Mazowieckie Centrum Metalurgiczne z Przełomu Er;
 • czasowa: Z notatnika Agricoli, czyli u źródeł górnictwa kruszcowego na złożach śląsko-krakowskich (wystawa czynna w dniach: 31 sierpnia – 4 października).

Uwaga! Ze względu na program wystąpień, 16 września wystawa będzie dostępna w godzinach: 11:00 – 19:00.

Poniżej program EDD w MSHM:

16 września

 • 16:00 – Archeologia krajobrazu i jej metody – prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński – prelekcja 30 minut;
 • 16:30 – Archeologia krajobrazu obszarów leśnych – dr Jacek Wysocki – prelekcja 30 minut;
 • 17:00 – Archeologia krajobrazu górniczego – dr Janusz Budziszewski – prelekcja 30 minut;
 • 17:30 – Warsztaty z interpretacji zobrazowań ALS (LiDAR) – mgr Michał Jakubczak i mgr Michał Szubski z zespołu realizującego grant Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej, kierowanego przez prof. dr hab. Przemysława Urbańczyka – warsztaty ok. 90 minut.

17 września

 • 15:00 – Schyłek starożytności w krajobrazie współczesnego Mazowsza Zachodniego – mgr M. Woźniak – prelekcja 20 minut;
 • 15:30 – Możliwości rozwoju geoturystyki miejskiej na przykładzie Pruszkowa – prof. dr hab. Maria Górska-Zabielska, mgr Ryszard Zabielski – prelekcja 60 minut;
 • 16:30 – Dziedzictwo przyrody nie ożywionej w Pruszkowie – prof. dr hab. Maria Górska-Zabielska, mgr Ryszard Zabielski – spacer  do 60 minut.

Europejskie Dni Dziedzictwa w Milanówku

16 września.

 • 16.00 - Wystawa plenerowa. Rok Józefa Piłsudskiego w Milanówku - ekspozycja fotografii i rzeźb Jana Szczepkowskiego z kolekcji należącej do Gminy Milanówek.
  Galeria Matulka, ul. Piłsudskiego 30 oraz skwer przed Pocztą.
 • 18.00 - Koncert Muzyki Poważnej.
  Skwer przed Pocztą.

17 września

 • 17:00 - Serwuj Witkowska! Wystawa fotografii z Felicją Witkowską w roli głównej.
  Willa Borówka, ul. Królowej Jadwigi 5.
  Organizator: Stowarzyszenie Milanowianki.
 • 20.00 - Pieśń o Rolandzie.Spektakl w wykonaniu Stowarzyszenia T-Art i Podkowiańskiego Teatru Amatorskiego "Między Słowami".
  Zespół willowo-parkowy w Turczynku, ul. Brwinowska 2.
  Organizator: T-Art i Podkowiański Teatr Amatorski "Między Słowami"

Dodatkowo w dniach 16 i 17 września, w godz. 12.00-19.00 w ogrodzie Willi „Waleria” i pracownii Jana Szczepkowskiego, przy ul. Spacerowej 20, w ramach obchodów EDD prezentowane będą wystawy:

Dwie przygotowane przez Weronikę Karasek: „Krajobraz kulturowy Milanówka” -  poświęcona artystom pracującym i tworzącym w Milanówku w zestawieniu z niewykorzystanym potencjałem zabytkowych obiektów, będących własnością miasta i „Tkaniny” prezentująca tkaniny artystyczne oraz unikatowy zbiór projektów, które same w sobie stanowią miniaturowe dzieła sztuki.  

Trzecia pt. „Otwarty zabytek” to zbiorowa wystawa fotografii artystów biorących udział w plenerach w zabytkowych obiektach m.in.  willi „Waleria” i zespole willowo-parkowym „Turczynek” w Milanówku, podczas których  fotografowane były różne kolekcje mody, autorstwa polskich projektantek. Zapraszamy na uroczysty wernisaż wystaw  w dniu 16 września, godz. 19.00. podczas którego odbędzie się koncert muzyki i pieśni perskich w wykonaniu duetu „Sol et Luna” Mieczysław Litwiński i Saba Krasoczko. Początek koncertu ok. godz. 20.00.


Europejskie Dni Dziedzictwa w Podkowie Leśnej

SOBOTA 16.09

 • godz. 10.00-16.00
  Plener malarski dla młodzieży Śladami Skotnickiego pod kierunkiem Jakuba Cwieczkowskiego
 • godz. 11.00-13.00
  Drzewa w Podkowie Leśnej. Spacer z Polskim Towarzystwem Dendrologicznym
 • godz. 12.00
  W czerni i bieli - otwarcie wystawy rysunku i fotografii autorstwa Iwony Wojewody i Przemysława Konefała.
  CKilO, ul. Świerkowa 1
 • godz. 12.30-14.00
  Warsztaty rysowania tuszem roślin, drzew oraz pejzażu dla dzieci pod kierunkiem Iwony Wojewody
  CKilO, ul. Świerkowa 1
 • godz. 15.00-17.00
  Krajobrazy - prelekcje o tematyce krajobrazowej.
  Wystąpienia: dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec
  pt. Drzewa sędziwe w cyklu życia oraz dr Anna Różańska-Mazurkiewicz na temat szwedzkich doświadczeń w kształtowaniu ładu przestrzeni.
  CKilO, Pałacyk Kasyno ul, Lilpopa 18
 • godz. 18.00
  Wernisaż wystawy poświęconej twórczości malarza Jana Skotnickiego oraz Jego żonie Teodorze.
  CKilO, Pałacyk Kasyno ul, Lilpopa 18
 • godz.20.00
  Pieśń o Rolandzie - projekt Grupy Teatralnej Między Słowami wespół z Milanowskim Stowarzyszeniem T-ART. z udziałem lokalnej grupy rekonstrukcyjnej - Drużyny Najemnej Utlagar Hirde.
  Park Miejski przed budynkiem Pałacyku Kasyna, ul. Lilpopa 18

NIEDZIELA 17.09

 • godz. 12.30-14.30
  Mecz Poetycki poświęcony wierszom o drzewach autorstwa polskich poetów, prezentacja poplenerowych prac malarskich Śladami Skotnickiego, rozstrzygnięcie konkursu dla podkowianskich uczniów na wiersz o drzewach,
  taras Pałacyku Kasyna w Parku Miejskim, ul. Lilpopa 18
 • godz. 12.00-15.00
  Warsztaty plastyczne dla dzieci o tematyce ekologicznej, zorganizowane przez Stowarzyszenie Zielone Sąsiedztwo
  balkon Pałacyku Kasyna, ul, Lilpopa 18

 

 

Polub nas na Facebook