Wczoraj w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska oraz członek zarządu województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk wręczyli nagrody 10 laureatom XVI edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagrody przyznawane są osobom wybitnym, których działalność twórcza, charytatywna czy społeczna, promuje nasz region nie tylko w kraju, ale też za granicą, ludziom aktywnym społecznie, a także angażującym się w działania umacniające tożsamość kulturową Mazowsza.

O prestiżu przyznawanej przez samorząd województwa nagrody świadczy przede wszystkim rosnące z roku na rok zainteresowanie. W tym roku spośród zgłoszonych przez samorządy i organizacje pozarządowe 81 kandydatów wyłoniono 10 laureatów. Podczas uroczystej gali każdy z nich otrzymał statuetkę i dyplom oraz nagrodę pieniężną o wartości 10.000 zł każda. Tegoroczni laureaci to przedstawiciele różnych pokoleń, reprezentujący różne zawody i spojrzenie na rzeczywistość. Łączy ich jedno – troska o zachowanie dziedzictwa narodowego.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom XVI edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego poprowadził Tomasz Kammel. Imprezę uświetniły występy Alicji Majewskiej przy akompaniamencie Włodzimierza Korcza i kwartetu smyczkowego oraz Michała Bajora z zespołem.


Laureaci XVI edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego:

Adam Wenkler (pow. płocki) – od 1977 r. instruktor i aktywny działacz Związku Harcerstwa Polskiego. Od 1981 r. pełni funkcję komendanta hufca ZHP „Mazowsze” Płock. Wolontariusz angażujący się w przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem sportu, kultury i turystyki w regionie. Pomysłodawca projektu „Od samorządności do demokracji”. Wśród zuchów i harcerzy przeprowadził kampanię „Na progu domu żyję zgodnie z naturą i kulturą”, a w ramach przedsięwzięcia „Odkrywamy Chopina na Mazowszu” przybliżał najmłodszym sylwetkę wielkiego kompozytora. Prowadzi akcję „Tradycje świąt Bożego Narodzenia”. Pomysłodawca pleneru historyczno-kulturalnego w Gorzewie oraz rajdu „Mołtawa” promującego walory turystyczno-krajoznawcze Mazowsza. Włącza się też w organizację Ogólnopolskiego Rajdu Harcerskiego „Wisła” zachęcającego młodzież i dorosłych do turystyki pieszej. Propagator ruchu hospicjalnego w ramach kampanii „Pola nadziei”. Jego hufiec jest laureatem wielu nagród – został m.in. wyróżniony w konkursie MEN „Otwarta szkoła” za projekt „Edukacja obywatelska – moja wieś – moja gmina”.

Jadwiga Kresa (pow. węgrowski) – prowadzi pracownię, w której wykonywane są gobeliny. Pierwsze szlify zdobyła w Podlaskiej Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego w Węgrowie. Po rozwiązaniu zakładu rozpoczęła własną działalność, skupiając grupę utalentowanych tkaczy z dawnego miejsca pracy. Jej gobeliny wykonywane są według projektów znanych artystów plastyków. Wszystkie mają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie. Wiele tkanin z jej pracowni jest wystawianych poza granicami naszego kraju m.in. w Australii czy Stanach Zjednoczonych. Jej prace przedstawiają lokalne zabytki (m.in. zamek w Liwie, dworek w Suchej, siedlecki ratusz), ale też pejzaże, motywy kwiatowe i abstrakcyjne. W 1999 r. podczas pielgrzymki w Drohiczynie podarowała jeden ze swoich gobelinów – „Winogrona”  papieżowi Janowi Pawłowi II.

Jan Kania (pow. ostrołęcki) – jeden z najwybitniejszych harmonistów kurpiowskich, kultywujący tradycje muzyczne regionu. Gry na harmonii pedałowej nauczył się sam – początkowo ze słuchu, a z czasem poznał zapis nutowy. Wielokrotnie nagradzany. Prowadzi zespoły „Serasiniaki” z Serafina (od 2012 r.), „Młode Kurpie” w Rozogach (od 2003 r.), „Turoślanie” w Turośli (od 2008 r.) i „Nowe Latko” w Lelisie (od 2002 r.). Jest także instruktorem „Burśtynków” w Klonie (od 2004 r.) i „Puszczy Zielonej” w Łysych. Gra w Zespole Tańca Ludowego „Ostrołęka” (od 2002 r.), a w 2009 r. założył „Orkiestrę Kurpiowską” i trzyosobową „Kapelę Jana Kani”. Od 1997 r. bierze udział w „Kurpiowskim Graniu – regionalnym przeglądzie harmonistów i skrzypków ludowych”. Z oddaniem poświęca się pracy edukacyjnej w ośrodkach kulturalno-oświatowych. Kurpie reprezentował m.in. we Włoszech, Francji, Niemczech, Litwie, Ukrainie, Białorusi, Finlandii i Szwajcarii.

Krzysztof Ścierański (pow. legionowski) – światowej klasy kompozytor i muzyk jazzowy z ogromnym dorobkiem artystycznym. Jego twórczość wynika z pasji i wielkiej miłości do muzyki. Najczęściej koncertuje w Legionowie, w którym mieszka od wielu lat. Początki jego muzycznej kariery sięgają drugiej połowy lat 70., kiedy zaczął działać w krakowskim zespole „Laboratorium” jako basista. Od 1980 r. grał z „Air Condition”. Koncertował także z zespołem „String Connetion”. W 1982 r. zagrał pierwszy solowy koncert w krakowskiej Rotundzie, a rok później nagrał swoją pierwszą autorską płytę „Bass Line”. W 1985 r. założył własny zespół – trio z bratem Pawłem (gitara) i Markiem Surzynem (perkusja). Nagrali wspólnie płytę „Confusion”. W 1993 r. nagrał kolejną autorska płytę „Far Away from Home”. W 1995 r. wspólnie z Benkiem Maselim i Jose Torresem założyli zespół „Music Painters”. Ostatnia autorska płyta „Flaying Over” powstała w 1999 r. Cały czas koncertuje i nagrywa. Jego najnowszym dziełem jest krążek „Night likes” wydany w tym roku.

Jadwiga Korneszczuk (pow. płocki) – od ponad 50 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i seniorami. Organizatorka  licznych spotkań, festiwali i przeglądów twórczości artystycznej. Obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Płocku. Obszar, którym zarządza, skupia ponad 19 tys. członków. Wraz z okręgowym związkiem emerytów organizuje festiwale, festyny, a także turnusy wczasowe. Poprzez cykliczne zbiórki żywności włącza się także w pomoc społeczną dla najbiedniejszych. Wierzy w ludzi, a swoją pracą udowadnia, że mimo własnych problemów zawsze warto nieść innym wsparcie, radość i życzliwość.

Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” (pow. ostrołęcki) – powstał w 1974 r. z inicjatywy działaczek z Koła Gospodyń Wiejskich w Myszyńcu. Obecnie kierownikiem grupy taneczno-śpiewaczej jest Zdzisława Ściborek – dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. W skład formacji wchodzi 58 członków w wieku od 9 do ponad 80 lat. W repertuarze dominują pieśni, przyśpiewki i tańce, które razem tworzą widowiska obrazujące kurpiowską kulturę i tradycję. Obrzędy „Noc Sobótkowa”, „Miodobranie”, „Podbieranie miodu”, „Ślubowanie bartników” czy weselne „Rajby”, „Oczepiny”, „Rozpleciny” w wykonaniu formacji to prawdziwa uczta nie tylko dla publiczności, ale też dla etnomuzykologów i etnografów. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich członków zespołu udało się uchronić przed zapomnieniem wiele tradycyjnych pieśni, przyśpiewek, zwyczajów i obrzędów z terenu Myszynieckiej Puszczy Zielonej.

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie (pow. pruszkowski) – profesjonaliści i muzycy amatorzy. W sumie orkiestra liczy 83 członków – 60 osób to skład podstawowy, a 23 – młodzi wychowankowie, którzy biorą udział w wybranych koncertach i uroczystościach. Orkiestra powstała w 1998 r. Na swoim koncie ma liczne sukcesy, nagrody, wyróżnienia i odznaczenia. Jako jedna z 800 orkiestr strażackich biorących udział w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych OSP (w 2009 r. i 2013 r.) zdobyła tytuł Mistrza Polski we wszystkich konkurencjach: programie koncertowym, przemarszu oraz mustrze paradnej. Założycielem i dyrygentem orkiestry jest kapelmistrz tamburmajor Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego Mirosław Chilmanowicz. Muzycy koncertują w kraju i za granicą. Uświetniają występami lokalne imprezy, angażują się w akcje charytatywne. Nieodpłatnie udzielają lekcji gry na instrumentach dzieciom i młodzieży z gminy Nadarzyn. Uczą też osoby dorosłe.

Zespół ludowy „Sobótka” z Czarnolasu (pow. zwoleński) – rozpoczął działalność w 2003 r. Kultywuje tradycje ludowe i kontynuuje pracę rodziców, którzy tworzyli formację do lat 80. XX w. Grupę tworzą Stanisława Baran, Janina Abramczyk, Anna Kuc, Wanda Kosik, Lucyna Wolszczak, Jan Skirzyński, Edward Baran, Jan Kuc, Andrzej Telechowski i Zenon Abramczyk. Oprawę muzyczną zapewniają Krzysztof Maślak i Artur Szewczyk (akordeony) oraz Kazimierz Wasiak (bębenek). „Sobótkę” usłyszeć można w całej Polsce podczas festynów, uroczystości dożynkowych i innych obrzędów, konkursów czy przeglądów folklorystycznych. W repertuarze formacji znaleźć można stare pieśni ludowe. Na swoim koncie zespół ma liczne dyplomy puchary i nagrody. Poza działalnością muzyczną członkowie zespołu angażują się w organizację Spotkań z Piosenką Ludową w Policznie, a także biorą udział w festiwalach produktów regionalnych, podczas których wystawiają stoiska z tradycyjnymi potrawami z Mazowsza.

Grupa nieformalna „Żwawe Babki” (pow. siedlecki) – działa na terenie gminy Mokobody od 2010 r. Zadebiutowała podczas festynu plenerowego „Święto Mleka” w miejscowości Skupie, kiedy to przygotowała dla gości słodki poczęstunek – sernik wiedeński oraz tort śmietanowy w kształcie krowy. Od tamtej pory „Żwawe Babki” biorą udział w różnego rodzaju imprezach – festynach rodzinnych, dożynkach, odpustach parafialnych, uroczystościach strażackich, spotkaniach wigilijnych. Ciągle szukają nowych możliwości rozwoju i promocji regionalnych specjałów. Ich projekty „Żwawe Babki gotują bigos, pierogi i sałatki” oraz „Żwawe babki poznają regionalne smaki Polski” zdobyły dofinansowanie i pozwoliły na promowanie kulinarnych pomysłów poza granicami naszego województwa.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tłuszcza (pow. wołomiński) – powstała w 2001 r. z inicjatywy władz miasta oraz mieszkańców pragnących wrócić do sięgającej 1922 r. bogatej tradycji muzycznej Tłuszcza. Formacja liczy obecnie 40 członków – grających i uczących się. Kapelmistrzem jest absolwent Warszawskiej Akademii Muzycznej Sławomir Łagocki. Muzycy koncertują w kraju i za granicą, uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach, imprezach (święta miasta, narodowe i kościelne, dni strażaka). W repertuarze znajdują się utwory muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej, biesiadnej i kościelnej. Orkiestra, jako stowarzyszenie, aplikuje o środki unijne. Dzięki dofinansowaniu z PROW 2007–2013, w ramach projektu „Kultywowanie tradycji poprzez wyposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej”, muzycy zakupili stroje galowe w kolorystyce nawiązującej do herbu Tłuszcza. Wszelkie nagrody finansowe orkiestra przeznacza na zakup nowych instrumentów.

Polub nas na Facebook