Zobacz wspólną sesja Rad Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

Część 1

Część 2

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie, Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka i Przewodniczący Rady Miasta Podkowy Leśnej zapraszają  na uroczystą sesję, która odbędzie się 26 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godz. 18:00 w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie przy ul. Piłsudskiego 11 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Informacja w sprawie prowadzenia obrad.
 • Podjęcie uchwał w sprawie: 
  • utworzenia Stowarzyszenia Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów,
  • przyjęcia „Kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na terenie Gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”;
  • przyjęcia „Strategii rozwoju terenów zieleni na Obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń”;
  • przyjęcia „Zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”;
  • przyjęcia „Planu marketingu społecznego adresowanego do mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów mającego na celu w szczególności zwiększenie identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzajemnej integracji, aktywności, bezpieczeństwa”.
 • Zamknięcie sesji.

 

Polub nas na Facebook