Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta w Gminie Michałowice

W styczniu br., gmina Michałowice w celu ułatwienia mieszkańcom dostępu do usług publicznych w formie elektronicznej uruchomiła Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (e-BOI), które pozwala na załatwienie wielu spraw wygodnie – bez wizyty w urzędzie.

Michałowice rozwijają się w sposób zrównoważony i przyjazny, zarówno dla środowiska, jak i jej mieszkańców. Realizowane inwestycje i projekty oparte są na nowoczesnych technologiach, mają na celu poprawę jakości życia, z poszanowaniem ekonomicznych, społecznych i środowiskowych potrzeb. Przejawem takich działań jest wdrożenie systemu e-BOI, który umożliwia:

  • złożenie wniosku o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie;
  • sprawdzenie i rozliczenie opłaty za wodę i kanalizację, podanie/sprawdzenie wskazania wodomierza;
  • zgłoszenie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej;
  • sprawdzenie i rozliczenie opłat podatkowych: od nieruchomości, podatek rolny, leśny oraz transportowy;
  • opłacenie odbioru odpadów i złożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • znalezienie różnych e-formularzy i złożenie ich przez Internet;
  • zapisanie dziecka do placówek przedszkolnych, do szkół podstawowych oraz do gminnego liceum ogólnokształcącego; wyliczenie na kalkulatorze szans edukacyjnych.

Wraz z jego uruchomieniem w budynkach mieszkalnych w gminie Michałowice montowane są jedne z najnowocześniejszych w Europie wodomierzy. Zapewniają one precyzyjny pomiar ultradź-więkowy oraz zdalny odczyt. W pierwszej fazie gmina zamontuje 2100 wodomierzy (czyli w ok. 1/3 budynków mieszkalnych w gminie). W kolejnych latach system rozszerzy o następne miejscowości. Jego zaletą jest uniwersalność i kompatybilność z większością istniejących już systemów zbierania danych.

Gmina Michałowice zachęca do korzystania z e-usług, które ułatwiają załatwianie wielu spraw bez konieczności wychodzenia z domu i dają szansę na wzrost efektywności świadczenia usług publicznych.

Więcej informacji na stronie: www.michalowice.pl/e-urzad/ .

Polub nas na Facebook