Ruszyło głosowanie na projekty II edycji budżetu obywatelskiego Michałowic

26 września, rozpoczyna się głosowanie na projekty zgłoszone w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Michałowice. O realizację z przyszłorocznego budżetu „powalczy” 15 projektów, których łączna wartość wynosi 692 280,00 zł

Najwięcej projektów do realizacji zgłoszono w Komorowie (5) , 4 - w Regułach, po 2 w Granicy i Michałowicach oraz po 1 - w Sokołowie i Pęcicach. 8 z nich to pomysły na organizację m.in. warsztatów, koncertów, treningów, warsztatów dla mieszkańców, natomiast 7 - to zadania infrastrukturalne.

Z projektami można zapoznać się pod linkiem - opis projektów

Pula środków przeznaczonych na realizację II edycji BO wynosi 500 tys. zł, więc nie wszystkie projekty będą mogły być wykonane z przyszłorocznego budżetu gminy. Oznacza to, że w tegorocznym głosowaniu nie wystarczy tylko zdobyć minimalnej liczby 35 głosów, ale ważna będzie również kolejność na liście rankingowej. Każdy głos będzie ważny.

Zasady głosowania:

 • uprawnienia mają wszyscy mieszkańcy gminy Michałowice. W przypadku, gdy mieszkaniec nie ukończył w dniu głosowania 13 lat, w jego imieniu głos może oddać rodzic lub opiekun prawny.
 • każdy mieszkaniec może głosować tylko raz, popierając maksymalnie 5 projektów z listy do głosowania.
 • w przypadku, gdy mieszkaniec zagłosuje więcej niż jeden raz, wszystkie oddane przez niego głosy będą  nieważne.
 • głosowanie jest imienne, uczestnik musi podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
 • głos można oddać wypełniając formularz on-line lub w wersji drukowanej. Formularz on-line będzie dostępny od poniedziałki 26 września. Głosowanie w ramach BO 2023  zakończy się w poniedziałek 10 października. 

Zasady wyboru projektów do realizacji w 2023 r.

 • na podstawie wyników głosowania zostanie wyznaczona lista rankingowa projektów, które uzyskały co najmniej 35 głosów, od najwyższej do najniższej liczby głosów. Ważne! Projekty, które nie otrzymają 35 głosów, nie będą brane pod uwagę.
 • do realizacji zostaną skierowane po jednym projekcie zlokalizowanym w danym sołectwie/osiedlu, zgodnie z listą rankingową i najwyższą liczbą głosów, aż do wyczerpania puli środków BO, czyli 500 000 zł.
 • w sytuacji, gdy nie zostaną wyczerpane wszystkie środki finansowe budżetu obywatelskiego, a wybrane już będą po jednym projekcie zlokalizowanym w każdym sołectwie/osiedlu, do realizacji klasyfikowane będą kolejno projekty z listy rankingowej zlokalizowane w różnych sołectwach/osiedlach, aż do wyczerpania środków BO
 • w przypadku, gdy pozostałe środki finansowe uniemożliwią realizację kolejnego projektu z najwyższą liczbą głosów, do realizacji kierowane będą kolejno projekty zajmujące niższą pozycję na liście rankingowej, jeżeli koszty ich realizacji mieszczą się w kwocie pozostałej do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego, aż do wyczerpania środków BO
 • jeżeli kilka wybranych projektów dotyczy tej samej lokalizacji i jednoczesna ich realizacja nie jest możliwa - do wykonania zostanie skierowany ten z największą liczbą punktów
 • jeżeli projekty otrzymają taką samą liczbę punktów, a pula środków nie pozwala na realizację wszystkich, do realizacji zostaną skierowane projekty wyłonione w drodze losowania.
 • wybrane projekty będą uwzględnienie w budżecie gminy w 2023 roku.

Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim tutaj

Informacje o BO można uzyskać także telefonicznie pod numerem: 22 350-91-40

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: