Od października br. nastąpiły zmiany we władzach gminy Michałowice. Na stanowisko zastępcy wóta powołana została obecna sekretarz - Pani Anna Fabisiak. Nowym sekretarzem został Pan Wojciech Grzeniewski.

Zdjęcie pani Anny FabisiakPani Anna Fabisiak związana jest z samorządem gminnym od wielu lat, a z gminą Michałowice od 2019 roku, gdy została sekretarzem gminy. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Wydziału Ochrony Środowiska. Od 2014 r. była kierownikiem Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Milanówka, gdzie koordynowała prace w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami. W 2017 r. awansowała na stanowisko sekretarza Miasta Urzędu Miasta Milanówka.

W ramach obowiązków i zadań sprawować będzie bezpośredni nadzór nad referatami: Geodezji i Rolnictwa, Planowania Przestrzennego, Funduszy Zewnętrznych, Kultury i Spraw Społecznych, Promocji i Polityki Informacyjnej oraz stanowiskami: ds. Sportu oraz Komunikacji i Partycypacji Społecznej.

Zdjęcie Pana Wojtka GrzeniewskiegoPan Wojciech Grzeniewski w Urzędzie Gminy Michałowice pracuje od 2006 roku. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na stanowisku podinspektora. Jednym z jego największych wyzwań zawodowych było wdrożenie w gminie tzw. „reformy śmieciowej”. W 2019 roku został kierownikiem nowo powstałego Referatu Ochrony Środowiska.

Nowy sekretarz gminy będzie odpowiadał za pracę referatów: Spraw Obywatelskich, Informatyki, Organizacyjno-Administracyjnego oraz Biura Rady i Kadr. Jednocześnie, z czego bardzo się cieszę, będzie nadzorował pracę Referatu Ochrony Środowiska, z którym związany jest od początku jego powstania.

Po wprowadzonych zmianach organizacyjnych, bezpośrednio pod zarządzaniem Wójta Gminy będą znajdować się referaty: Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych, Inwestycji i Remontów, a także Radca Prawny, Audytor Wewnętrzny i Pion Informacji Niejawnych oraz stanowiska ds.: Architektoniczno-Budowlanych, Obronności i Obrony Cywilnej i Kontroli Wewnętrznej. Ponadto Skarbnik Gminy nadzoruje pracę Referatów Budżetu i Finansów oraz Podatków i Opłat oraz Głównego Księgowego.

Polub nas na Facebook