I Uroczysta Sesja Rady Miasta Milanówka

nagranie wideo: Michał Inkielman

We wtorek, 20 listopada, w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3, odbyła się I Sesja VIII kadencji Rady Miasta Milanówka. Nie było wypominania błędów poprzednikowi, a burmistrz Piotr Remiszewski, po złożeniu ślubowania, przywitał się z wszystkimi czterema kontrkandydatami i złożył gratulacje nowo wybranym radnym. Okazuje się, że można…

Sesję otworzył i prowadził, do momentu wyboru nowego przewodniczącego - radny senior Leszek Kołodziejski. Następnie przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej odczytała wyniki wyborów w poszczególnych okręgach oraz wyniki wyborów na stanowisko burmistrza i do ślubowania zaprosiła kolejno radnych oraz burmistrza-elekta Piotra Remiszewskiego.

Kolejnym punktem obrad był wybór członków komisji skrutacyjnej oraz wybór przewodniczącego Rady Miasta i podobnie jak w poprzedniej kadencji – 2 wiceprzewodniczących. W głosowaniu tajnym przewodniczącą Rady Miasta została Janina Moława, zaś wiceprzewodniczącymi: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk i Henryk Dąbek.

Następnie, na wniosek mieszkańców, dokonano zmiany we wcześniej przegłosowanym porządku obrad i zamiast obserwować ustalania składu poszczególnych komisji Rady Miasta, wysłuchaliśmy expose burmistrza Piotra Remiszewskiego, przerywane w wielu miejscach burzliwymi brawami słuchaczy. Swoje expose Piotr Remiszewski zakończył słowami – „Szanowni Milanowianie, chylę przed Wami czoło i zabieram się do pracy”.

Po gratulacjach i życzeniach składanych Burmistrzowi, przystąpiono do wyboru składu i przewodniczących poszczególnych komisji Rady Miasta. Skład komisji znajdą Państwo w BIP-ie oraz w aktualnościach, na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Tych, którzy nie mogli być na sesji, zachęcamy do odwiedzenia naszej Galerii, w której zamieściliśmy wiele zdjęć oraz do obejrzenia filmu z I części sesji.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: I Uroczysta Sesja Rady Miasta Milanówka