fot. Tadeusz Kuldanek

Rok 2019 jest w Milanówku szczególnie wyjątkowy. Niesie ze sobą aż trzy niepowtarzalne dla nikogo z nas okrągłe setne rocznice: mija 100 lat od utworzenia Gminy Milanówek, 100 lat milanowskiego harcerstwa i 100 lat Gimnazjum Koedukacyjnego i Liceum Ogólnokształcącego, szkole z siedzibą w mieście pamięci narodowej i lokalnej.

7 czerwca 2019 roku w pięknym słonecznym dniu, w LO mieszczącym się przy ul. Piasta 14 spotkało się wielu wspaniałych ludzi, nauczycieli i absolwentów szkoły z lat dawno minionych i czasów dzisiejszych. Bo jubileusz stulecia może zdarzyć się tylko raz. To czas przypominania tych, którzy poprzez swoje zaangażowanie tworzyli karty historii tej szkoły. I tak jak za dawnych lat, znowu byliśmy razem, znowu czuliśmy się młodo i radośnie. Razem wkroczyliśmy w ten cały zaczarowany świat z dziecięcych i młodych lat.

Jako autorka Kroniki 100-lecia LO i dawna absolwentka minionych już wydarzeń, przypomnę czytelnikom, co działo się w tym pięknym dniu obchodów jubileuszowych. Zanim w kościele św. Jadwigi Śląskiej rozpoczęła się wyjątkowa Msza Święta poświęcona byłym oraz dzisiejszym nauczycielom i absolwentom LO, do kościoła zostały wprowadzone poczty sztandarowe miejscowych szkół. Mszę celebrował ks. biskup kardynał Kazimierz Nycz. Jego Eminencja został powitany uroczystymi słowami i kwiatami przez Dyrektora Liceum, pana Zbigniewa Relugę i panią Pedagog Mariolę Dziarczykowską. Kardynał K. Nycz wygłosił okolicznościowe kazanie, kierując swoje przesłanie zwłaszcza do zgromadzonej młodzieży. Zaapelował do uczniów, żeby po ukończeniu szkoły, po wejściu w dorosłość, nie zapominali o wielkich i cichych bohaterach, którzy tworzyli i walczyli o naszą małą Ojczyznę. Dobrze się stało, że kardynał zwrócił uwagę na ten wątek, ponieważ właśnie w tej szkole w okresie100 lat pamięć narodowa przeplatała się z pamięcią lokalną i tradycje patriotyczne oraz wychowanie ponad podziałami były silnie zakorzenione.

Po Mszy Świętej wszyscy przeszli do szkoły, gdzie na sali gimnastycznej odbyła się oficjalna część uroczystości. Uczniowie kierowali gości do miejsc siedzących, zwracając szczególną uwagę na absolwentów wiekiem najstarszych (80 – 90+). Ponieważ opiekę medialną nad uroczystością objęło m. in. RDC, wszystkich przybyłych wstępnie powitał red. Piotr Sz. Łoś, który później prowadził całe wydarzenie. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych Nauczycieli Absolwentów. Po powitaniu gości przez dyrektora szkoły, głos zabrali przedstawiciele władz i kościoła: ks. Kardynał K. Nycz, pan Marcin Tylczyński, który odczytał List Gratulacyjny w im. Marszałka Senatu RP St. Karczewskiego, ikona Solidarności, pani E. Tomaszewska, Senator pan  K. Radziwiłł, Starosta Powiatu Grodziskiego, pan M. Wieżbicki oraz I Mazowiecki Kurator Oświaty, pani D. Skrzypek, Przewodnicząca RM, pani J. Moława, posłanka na Sejm RP, pani K. Gajewska i in.  Po okolicznościowych przemówieniach dyrektor szkoły pan Z. Reluga powitał wszystkich gości słowami: „Spotykamy się dzisiaj, aby uczestniczyć w niezwykłej uroczystości poświęconej obchodom jubileuszu 100-lecia szkoły. Czuję się wyróżniony, ponieważ to mojej skromnej osobie, dyrektorowi szkoły, przypadł zaszczyt powitać tak licznie zgromadzonych i znamienitych gości. Państwa obecność jest potwierdzeniem wyjątkowości tego święta, jest też dla nas wyrazem głębokiej wdzięczności, że wspólnie możemy świętować. Jesteśmy dumni z faktu, iż jest nam dane być z Wami, którzy podobnie jak my, stawialiście pierwsze kroki w naszym liceum. I choć los Was rzucił w różne strony to zawsze wracać będziecie myślami do naszej jubilatki.” Dalszą część wydarzenia prowadzili dalej red. P. Łoś, dyr. Liceum Z. Reluga i nauczyciele.

A ponieważ jubileusz 100-lecia skłania do podróży w czasie, cofnęliśmy wskazówki zegara, sięgając pamięcią do sierpnia 1919 roku, kiedy oświata w Milanówku była jeszcze w powijakach, a Ministerstwo Oświecenia publicznego wydało koncesję na utworzenie Gimnazjum Koedukacyjnego w Milanówku. I tak to się zaczęło. Mijały lata, zmieniały się czasy, szkoła zmieniła swoje oblicze, strukturę, kadrę, na szkołę wywierane były różnego rodzaju historycznie uwarunkowane polityczne naciski, a mimo to w gruncie rzeczy większość pozostawała wierna swoim zasadom.

Część historyczna została omówiona kolejno przez autorkę kroniki 100-lecia Annę E. Kuldanek (dzieje najdawniejsze ze szczególnym uwzględnieniem kadry pedagogicznej i początków harcerstwa), panią Anetę Jóźwicką, wnuczkę prof. A. Jaczewskiego (o czasach II wojny światowej i tajnym nauczaniu, o „Szarych Szeregach”), pana Andrzeja Siezieniewskiego (o trudnym okresie PRL, wspaniałych nauczycielach, wysokim poziomie nauczania itd.). Ostatnia część dotycząca czasów demokracji i współczesnego wizerunku szkoły przewijała się często w różnych wypowiedziach dyrektora szkoły. A potem były już podziękowania, kwiaty i okolicznościowe podarunki od dyrekcji szkoły dla byłych nauczycieli i absolwentów oraz wszystkich, którzy pracowali lub działali społecznie dla dobra wspólnego, budując pozytywny wizerunek Liceum Ogólnokształcącego w Milanówku.

Dziś milanowski „Piast” wraca do dawnej świetności. Wysoki poziom nauczania, realizowanie ciekawych projektów naukowych z wykładami i zajęciami na PW, wzrastająca liczba olimpijczyków, pierwsze miejsca w konkursach matematycznych, recytatorskich, znaczące osiągnięcia w nauce i sporcie, z równoczesnym podkreślaniem znaczenia tradycji, patriotyzmu, przywracaniem pamięci zapomnianych bohaterów lokalnej społeczności, nauką tolerancji, organizowaniem corocznych koncertów charytatywnych i w. in. To tylko niektóre z zadań, jakie stawia sobie kadra pedagogiczna w szerokim zakresie nauczania i wychowania.

Podsumowując refleksje z jubileuszowych uroczystości, powtórzę za dyrektorem LO, panem Z. Relugą:

„Kto liczy na tygodnie – sieje trawę
Kto liczy na lata – sadzi drzewa
Kto liczy na wieki – wychowuje ludzi...”

A potem były już tylko spotkania i długie wspomnienia, którym końca nie było.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: 100 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Milanówku