Miło nam poinformować, iż w Milanówku powstanie żłobek publiczny.

W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 Gmina pozyskała ponad 1,5 mln złotych dofinansowania na jego utworzenie. Dzięki dotacji nie tylko dostosujemy budynek na Warszawskiej 18a do potrzeb placówki, ale także go wyposażymy. Powstanie również odpowiednio zabezpieczony plac zabaw. Docelowo opieką będzie mogło zostać objętych 52 dzieci. Wartość całej inwestycji wyniesie ok. 2 mln złotych.

Polub nas na Facebook