Mieszkańcy Milanówka od wielu lat, w dniu 29 lipca, uroczyście obchodzą rocznicę tragicznej śmierci oficerów Armii Krajowej, kpt. Zygmunta Dąbrowskiego ps. „Bohdan” i ppor. Jerzego Kowalskiego ps. „Oskar”, z grupy Kedywu. Tak było i w tym roku.

Oficerowie zostali zastrzeleni przez żołnierzy niemieckich podczas próby odbicia aresztowanego w czasie łapanki na dworcu kolejowym, dowódcy Obwodu „Bażant” AK, mjr. Alojzego Mizerę ps. „Siwy”/„Leśny”. W momencie rozpoczęcia akcji nadjechał pociąg z wojskiem niemieckim oraz ewakuowanymi volksdeutschami. Doszło do ostrej wymiany ognia. Mimo tak poważnych strat akcja zakończyła się powodzeniem, bowiem zdołano uwolnić mjr. Mizerę. Wraz z nim uciekła również część uwięzionych. Miejsce bohaterskiej śmierci oficerów AK upamiętnia pomnik - tablica na  głazie - przy ul. Krakowskiej, nieopodal torów PKP i skrzyżowania z ul. Kościuszki.

Złożenie kwiatów pod pomnikiem poprzedziła msza święta w intencji poległych, odprawiona przez księdza proboszcza Stanisława Golbę, w kościele św. Jadwigi. Następnie zgromadzeni na mszy świętej przeszli pod pomnik. Tu po krótkich wystąpieniach pani burmistrz Wiesławy Kwiatkowskiej, przedstawicieli coraz mniej licznej grupy żyjących żołnierzy walczących w szeregach AK o wolność Ojczyzny i przewodniczącej Rady Miasta pani Małgorzaty Trębińskiej, w których nawiązywano do postawy poległych oficerów, obowiązku pamiętania o ich bohaterstwie przez kolejne pokolenia – złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Wśród obecnych był pan Ryszard Witkowski, człowiek wyjątkowy – Honorowy Obywatel Milanówka, odznaczony  Milanowskim Liściem Dębu, który obecnie mieszka w Warszawie ale bierze udział we wszystkich patriotycznych uroczystościach organizowanych w Milanówku, przywożony przez córkę. Pan Ryszard z wdzięcznością wspominał swojego dowódcę kpt. Zygmunta Dąbrowskiego, który go szkolił, ale który również pomógł mu uratować z Pawiaka matkę i siostrę. Dziękował również władzom Milanówka za dbałość o to miejsce pamięci.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: 72 rocznica tragicznej śmierci oficerów AK w Milanówku