Mieszkańcy Milanówka, którzy zapoznali się z samooceną burmistrz Wiesławy Kwiatkowskiej w wywiadzie pt. „To pierwszy rok, kiedy widzę efekty swojej pracy”, opublikowanym w nr. 10 Biuletynu, i to nawet ci, którzy jeszcze niedawno nie pozwolili powiedzieć słowa krytyki pod adresem pani Burmistrz, teraz twierdzą, że trudno o większą hipokryzję.

Na początek fragment „expose” pani Burmistrz, które wygłosiła w dniu 9 grudnia 2014 r, jeszcze w czynnym Teatrze Letnim:

„Chcę uczynić działania burmistrza bardziej przejrzystymi. W internecie będzie dostępny mój kalendarz, aby wszyscy wiedzieli czym się zajmuję, z kim się spotykam. Usprawnię dostęp do informacji publicznej szeroko pojętej.”

Spełnienie tych obietnic nie jest zbyt kosztowne. Wystarczy chcieć. I tu pojawia się wątpliwość - czy aby pani Burmistrz chce, by jej działania były przejrzyste. Poniższe fakty potwierdzają wątpliwości:

  • Kalendarza spotkań ciągle nie ma.
  • Strona internetowa Urzędu Miasta miała być zmieniona w pierwszym roku urzędowania pani Burmistrz. Jestem w posiadaniu odpowiedzi na moje pismo, w którym zwracałam uwagę na błędy tej strony. Przyznano rację, obiecano zmianę. Umowę z wykonawcą nowego serwisu internetowego podpisano dopiero w I połowie ubiegłego roku. Serwis, po przeniesieniu danych, miał być wdrożony do końca ubiegłego roku. Mija rok i dalej nie jest wdrożony, a mnie podaje się kolejne terminy wdrożenia. Można odnieść wrażenie, że komuś zależy, by dotarcie do konkretnych informacji było utrudnione – bo przecież wyszukiwarka nie działa. Trudno bowiem uwierzyć, że Urząd pełen specjalistów, w tym informatyków, nie jest w stanie poradzić sobie z takim, w sumie trywialnym problemem. Przecież to nie jest system bankowości internetowej, który musi działać w czasie rzeczywistym.
  • W kilku jednostkach miasta Biuletyn Informacji Publicznej jest tak dobrze ukryty, że z trudem znajduje się go. Struktura BIP w jednostkach nie jest ujednolicona, tylko niektóre mają np. rejestry umów. W sieci ponadto funkcjonuje BIP jednostek miasta, http://www.bip.jednostki.milanowek.pl/index.php?id=608, który świadczy o tym, że w poprzedniej kadencji rozpoczęto prace nad standaryzacją. Może warto te prace kontynuować tym bardziej, że powołano Referat Usług Wspólnych.
  • W BIP-e Urzędu Miasta, w rejestrze umów, sposób opisywania przedmiotu umowy jest bardzo różny i często taki, z którego nic nie wynika np. świadczenie usług wsparcia Referatu Zamówień Publicznych, wykonanie dokumentacji aplikacyjnej – rewitalizacja, czy też zapis dotacja celowa z budżetu gminy Milanówek w 2017 roku na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne. Czy z tej informacji wiadomo jaki piec wymieniono na jaki? A czy zdziwienia nie budzi fakt, że w aktualnościach na stronie internetowej UM nie podano, kto otrzymał dotacje do wymiany pieca? Temu tematowi poświęcimy odrębny artykuł.
  • Osoby występujące z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej często nie dostają żadnej odpowiedzi lub odpowiedzi, z których nic nie wynika. Wie o tym najlepiej radna Janina Moława, która prawie na każdym posiedzeniu komisji Rady Miasta upomina się o odpowiedź na jakiś swój wniosek. Redakcja Obiektywnej też nie jest lepiej traktowana, a oto przykład: na pytania -Jakie działania podjął Urząd Miasta (UM) w okresie od złożenia przez mieszkańców pierwszych wniosków na dotacje do wymiany pieców (marzec 2017) - do chwili obecnej, celem pozyskania środków zewnętrznych na ten cel? Czy złożono wniosek np. do programu RPOWM 4.3.1 na lata 2014-2020?
    Na pierwsze pytanie nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi, zaś na drugie odpowiedziano nam w ten sposób:
    Gmina Milanówek po przeanalizowaniu kryteriów dostępu oraz kryteriów merytorycznych szczegółowych nie zdecydowała się na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach działa-nia4.3.1. RPOWM „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych”.

Wystąpiliśmy z wnioskiem o uzupełnienie informacji. Czekamy. W piątek, 15 grudnia, minął termin odpowiedzi. Niestety, odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Tak pani Burmistrz realizuje obietnicę usprawnienia dostępu do informacji publicznej.

Nie chcąc być posądzonymi o używanie jakiś niecenzuralnych słów, podajemy za Wikipedią definicję hipokryzji: Hipokryzja (od gr. ὑπόκρισις hypokrisis, udawanie) – fałszywość, dwulicowość,obłuda. Słowo hipokryta posiada 206 synonimów w słowniku synonimów. 3 wymienione jako pierwsze to: krętacz, obłudnik, kombinator.

Polub nas na Facebook