Takie stwierdzenie nasuwa się nam po obserwacji jak prowadzona jest kampania wyborcza w Polsce. W sposób  nagminny urzędujący włodarze miast i gmin, którzy po raz kolejny kandydują w wyborach, wykorzystują swoją uprzywilejowaną pozycję i prowadzą prywatną kampanię wyborczą pod pozorem realizacji obowiązków służbowych (np. poprzez prezentację „osiągnięć”).

Obecne uregulowania przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy nie zawierają mechanizmów ograniczających takie działania. Uwzględniając powyższe będziemy wnioskować – jako Stowarzyszenie – do właściwej komisji sejmowej o wprowadzenie przepisów ograniczających tego typu praktyki. W naszej ocenie, w dniu rejestracji kandydatów do władz samorządowych, urzędujący kandydat na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta powinien zakończyć publiczną prezentację swoich osiągnięć na zajmowanym stanowisku. To ograniczyłoby wykorzystywanie publicznych pieniędzy do prywatnej reklamy przedwyborczej. Dodatkowo 2 tygodnie przed zakończeniem kampanii, urzędujący kandydat powinien mieć obowiązek wzięcia urlopu (bezpłatnego, wypoczynkowego) co ograniczyłoby prowadzenie kampanii wyborczej w godzinach urzędowych oraz wywierania różnego rodzaju presji na podległych pracowników.

Różne problemy budzi możliwość wzajemnego wspierania się i promowania komitetów wyborczych. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku KWW Wiesławy Kwiatkowskiej „Decydujmy Razem”, gdzie w treści ulotki w punkcie „Nasi kandydaci na radnych w swoich okręgach wyborczych” wskazano m.in. przedstawicieli innych komitetów wyborczych. W wywiadzie p. W.Kwiatkowskiej (https://www.youtube.com/watch?v=rcf90z4xLlY) padają następujące stwierdzenia: „W jedności siła to jest podstawa, zapytał mnie pan o kandydatów  moich i koalicjantów, my już pracujemy nad tym żeby  wspólnie iść do wyborów, NIE DLA LOTNISKA to jedno, KOMITET WYBORCZY ALEKSANDRY KRYSTEK to  drugie i Henryk Dąbek z innego ugrupowania wspólnego  RAZEM DLA MILANÓWKA to już osoby, które nawzajem popieramy…. ” (fragment  od 31:38 do 31: 52).

Za dużą nieprawidłowość (naruszenie obowiązujących przepisów) należy uznać pokazywanie banneru – nazwy komitetu wyborczego w filmie sygnowanym logo miasta (zob. film „Obrońmy Milanówek – Nie dla Lotniska”   – https://www.youtube.com/watch?v=RljKg5Ui2Jg – fragment od 1:35 do 1:39).

Wskazane przypadki świadczyć mogą bądź o nieznajomości prawa bądź arogancji wobec wyborców (próbie ich manipulacji).

W świetle przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, nie są dopuszczalne jakiekolwiek formy promowania kandydatów jednego komitetu wyborczego przez inny komitet wyborczy. Niedopuszczalne jest również wskazywanie jako własnego kandydata na radnego osoby, która nie została zgłoszona przez dany komitet – jako kandydat na radnego – do Państwowej Komisji Wyborczej.

Z tego też powodu w dniu 16 października br. nasze Stowarzyszenie przekazało pełnomocnikowi wyborczemu KWW Wiesławy Kwiatkowskiej „Decydujmy Razem” pismo o zaniechanie takich działań i dokonanie stosownych sprostowań. Pomimo upływu dwóch dni, KWW Wiesławy Kwiatkowskiej „Decydujmy Razem” nie poinformowało mieszkańców Milanówka o nieprawidłowości w prowadzeniu własnej kampanii wyborczej (sprostowań nie dokonano), wobec powyższego zdecydowaliśmy się na upublicznienie przedmiotowego pisma.

Zob. Pismo do KWW WK

Polub nas na Facebook