Zima była łagodna, śniegu niewiele i już go dawno nie ma. Mieszkańcy skarżyli się na jakość odśnieżania, czystość  miasta budzi wiele zastrzeżeń, a mimo to pani Burmistrz uznała, że należność pana Petroniusza Frejlicha za „Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Milanówka w sezonie zimowym 2016/2017” w wysokości 834 989,85 zł brutto jest zbyt niska i w dniu 16 marca 2017 r., prawdopodobnie obawiając się wiosennych śnieżyc, udzieliła z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego „Na zimowe utrzymanie dróg w mieście” w kwocie netto 89 720,81 zł.

W dniu 2.09.2016 r w BIP-ie Urzędu Miasta – Przetargi powyżej 30 000 EUR, pojawiło się Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Milanówka w sezonie zimowym 2016/2017”, z wyjątkowo krótkim terminem na złożenie oferty (10 dni), mimo iż realizacja miała rozpocząć się dopiero 1 grudnia.

Już 12.09. mogliśmy się dowiedzieć, że wpłynęła jedna oferta -  firmy Urządzanie i Utrzymywanie Zieleńców Chirurgia Drzew Petroniusz Frejlich na kwotę 834 989,85 zł brutto. Urząd Miasta przeznaczył na ten cel kwotę 900 000 zł brutto.

W dniu 22.09. podpisano umowę, w której na „Utrzymanie czystości i porządku w mieście” przewidziano kwotę 189 000 zł brutto, zaś na „Zimowe utrzymanie dróg w mieście” kwotę 645 989,85 zł brutto.

W par.4 ust.1 określono, że przedmiot umowy ma być realizowany od  1 grudnia 2016r. do 30 kwietnia 2017 r., zaś w ust.2 zaznaczono że „Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w okresie obowiązywania umowy lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszej umowy, określonych w par. 6 ust.1.” W par. 14 tejże umowy podano warunki w jakich może dojść do zmiany umowy, wymieniając między innymi: warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, klęski żywiołowe. Umowę znajdą Państwo tu http://bip.milanowek.pl/pliki/2568/Umowa39.pdf

Z pewnością nikt z Państwa nie przypomina sobie takich sytuacji, natomiast większość pamięta, a wielu skarżyło się na niewłaściwe odśnieżanie miasta i brud w mieście. Jak więc mogło dojść do wyczerpania środków? Mamy nadzieję, że pani Burmistrz uzasadni swoją wyrozumiałość w najbliższym numerze drukowanego Biuletynu.

Jak realizowane jest dodatkowe zamówienie trudno stwierdzić, bo śniegu póki co nie ma. Zamówienie znajdą Państwo tu http://bip.milanowek.pl/pliki/2727/Og%C5%82oszenie%20o%20udzieleniu%20zam%C3%B3wienia%20BIP.pdf

Można jednak udowodnić jak realizowane jest utrzymanie czystości i porządku w mieście. Na zdjęciach mają Państwo przykład realizacji jednego z zadań wymienionego w par. 2 ust. 2 pkt. 4 f „Usuwanie ogłoszeń, reklam z miejsc do tego nie przeznaczonych tj. drzew, lamp ulicznych, ekranów akustycznych, murów i ogrodzeń nieruchomości komunalnych”. Zdjęcia te wykonałam w ubiegłym tygodniu w centrum miasta. Takie i podobne ogłoszenia wieszane są na rynnach, znakach drogowych, oparciach ławek, latarniach ulicznych oraz w wielu innych miejscach i tam ciągle wiszą. Czy na sprzątanie miasta też możemy spodziewać się dodatkowego zamówienia, tym razem z argumentacją, że ogłoszeń wiesza się więcej niż wykonawca założył w ofercie?

 

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Choć już wszędzie słonko grzeje, Milanówek śnieg zawieje?