Przed rokiem, w artykule „Nowe rozdanie w milanowskim Związku Emerytów”, po skandalu  do jakiego doprowadziła była wieloletnia prezes tego związku Irena Zielińska, z dużą rezerwą odniosłam się do  nowo wybranego Zarządu. Przez ostatni rok, docierały do mnie uspakajające sygnały, czytałam na plakatach rozwieszanych w różnych punktach miasta informacje o wycieczkach, spotkaniach i spektaklach, na które Zarząd zapraszał członków Związku. Miałam również okazję obserwować bardzo miłą atmosferę panująca w Związku, podczas ostatniej „Wigilii”.
 
Dodatkowo, po wczorajszym udziale w 10-tym Jubileuszowym  „Otwartym Dniu Emeryta” – na pytanie postawione w tytule mogę spokojnie odpowiedzieć twierdząco.
Spotkanie odbyło się w środę, 13 lutego w Teatrze Letnim. Sala pełna członków i wielu zaproszonych gości.
Prezes Anna Janowska informuje o tym, co udało się już zrealizować wymieniając:
  • comiesięczne spotkania integracyjne w ramach „Otwartego Dnia Emeryta”, na które zapraszani są goście omawiający problemy będące przedmiotem zainteresowania członków,
  • 8 wycieczek, w których wzięły udział 373 osoby,
  • 10 wyjazdów na spektakle i koncerty, którymi było zainteresowanych 655 osób,
  • 2 wieczorki taneczne, na których bawiło się 231 osób.
Mówi również, że w 2013 roku  Zarząd ma zamiar zorganizować: 10 wyjazdów turystycznych, w tym jeden do Chorwacji, wiele wyjazdów do teatrów, a także o zwiększeniu w 2012 roku liczby członków związku o 61osób. Wspomina dobrze układającą się współpracę z innymi organizacjami, w tym z MU3W, gdzie członkowie związku uczestniczą w aktualnie realizowanym projekcie” Milanowscy Seniorzy XXI wieku”.

Po wystąpieniu Prezes Anny Janowskiej głos zabrali goście, w tym Przewodnicząca Rady Miasta Maria Sobczak i Burmistrz Jerzy Wysocki, wyrażając się z uznaniem o rocznych dokonaniach Zarządu. Pani Maria Sobczak przyznała, że jest fanką Prezes Anny Janowskiej, a Burmistrz nawet obiecał, że jeżeli sala w Teatrze Letnim okaże się zbyt mała na spotkania Członków Związku i organizowane wieczorki taneczne, to udostępni nieodpłatnie jedną z hal sportowych.
Zarząd, a szczególnie Prezes Annę Janowską komplementowała przedstawicielka  Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI  w Warszawie informując, że Oddział w Milanówku pierwszy i dotychczas jedyny w Okręgu wprowadził „Otwarte Dni Emeryta”. Wśród zabierających głos była również Prezes MU3W Dominika Inkielman, która w swoim wystąpieniu zaproponowała rozszerzenie form współpracy pomiędzy obu organizacjami.

Korzystając z obecności Burmistrza i Przewodniczącej Rady Miasta, głos zabrał jeden z członków Związku apelując o pilne zorganizowanie spotkania władz samorządowych miasta z udziałem radnych powiatowych, na których będą omówione ważne dla mieszkańców problemy, szczególnie komunikacyjne i związane z ochroną zdrowia mieszkańców. Odpowiadając, Burmistrz poinformował, ze spotkania z mieszkańcami odbędą się w dniach 4,5 i 6 marca.

Redakcja z przyjemnością informuje o korzystnych zmianach w Związku, życząc Zarządowi wytrwałości i dalszych sukcesów.
Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Czy nowy Zarząd odzyskał zaufanie członków?


To może Cię zainteresować: